สำนักหอสมุด
ฐานข้อมูลตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ
ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553

โครงการ Reading Corner
แนะนำหนังสือใหม่

จากภาพยนตร์การ์ตูน
ของวอลท์ ดิสนีย์ 19 เรื่อง
มาเป็นหนังสือเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษง่ายๆ อ่านสนุก
หนังสือ 2 ภาษาอังกฤษ-ไทย
1.Snow White and the Seven Dwarfs
2.Pinocchio
3.Ratatouille
4.Peter Pan Return to Neveland
5.Finding Nemo
6.The Jungle Book 2
7.Beauty and the Beast
8.Monsters, Inc.
9.The Lion King
10.Brother Bear
11.The Incredibles
12.The Emperor’s New Groove
13.Toy Story 2
14.A Bug’s Life
15.Atlantis the Lost Empire
16.Chicken Little
17.The Wild
18.Cars
19.Meet the Robinsons

 

Last Update: 17/7/2560

 


Siam University | Information | Overview | Siam Informer | Register | About
 


 

คณาจารย์ท่านใด ต้องการข้อมูลหนังสือใหม่ของสำนักหอสมุด ทาง email สามารถส่ง email address ของท่านมาได้ที่ library@siamu.ac.th

สืบค้นฐานข้อมูลโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม(Project: Digital Collection) ของมหาวิทยาลัยสยาม

ฐานข้อมูลออนไลน์ MEDLINE complete
ฐานข้อมูลออนไลน์ DynaMed Plus
ฐานข้อมูลออนไลน์ UpToDate
ฐานข้อมูลออนไลน์จาก NCBI
ผลงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ฐานข้อมูลงานวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ฐานข้อมูล Information Resource on Web
คู่มือนักศึกษา 2560

การสร้าง Password ใหม่
OPAC SEARCHคู่มือการใช้บริการ
สำนักทรัพยากรสารสนเทศ
(E-handbook)

Download Pdf

คู่มือ Online Information Resource

ดาวน์โหลด PDF
เอกสารเรื่อง รายงานทางวิชาการ
(สำหรับนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์)


 
วรรณกรรมภาษาอังกฤษฉบับย่อ (Abridge)  
สำหรับผู้สนใจที่จะฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ บัดนี้ ทางสำนักหอสมุด จัดเตรียม หนังสือวรรณกรรมภาษาอังกฤษฉบับย่อ (Abridge) ให้ยืมได้ที่แผนกโสตทัศนบริการ ชั้น 3 ซึ่งเป็นหนังสือที่อ่านง่าย อ่านสนุก พร้อมกับฝึกเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน ถือว่า ได้ทั้งความสนุกและความรู้ ถ้าอยากรู้ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง
กดเข้าไปดูได้เลยค่ะ เรียงตามชื่อเรื่อง หรือ เรียงตามชื่อผู้แต่ง
New Books                                                 Update by Komdech Boonprasert  
ท่านสามารถ
ดาวน์โหลดและติดตั้ง
ห้องสมุดเคลื่อนที่บนมือถือ

ระบบ Android เพียงแค่สแกนหรือกดไปที่ QR Code ด้านบน
สำหรับระบบ IOS ให้กดที่ภาพ App Store ด้านล่าง


Google

Web

   
New CDs                                                     Update by Komdech Boonprasert  
 
รายละเอียด: ขอแนะนำรายการDVD การละเล่นของเด็กไทย จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เด็กไทยได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรม นำความเป็นไทยมาสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางภูมิปัญญาของคนไทย ......  
New Journal  
 
รายละเอียด: เป็นวารสารทางการแพทย์ฉบับล่าสุดที่นำเสนอเนื้อหาบทความทางวิชาการ รวมถึงคอลัมน์ต่างๆ ทั้งบทบรรณาธิการ นิพนธ์ต้นฉบับ บทฟื้นฟูวิชาการ เวชศาสตร์ร่วมสมัย ซึ่งในแต่ละคอลัมน์มีนำเสนอ บทความที่หลากหลายและน่าสนใจทั้งสิ้น ...  
 
EBSCO HOST
 
ฐานข้อมูล EBSCO HOST   คู่มือการใช้ PDF(628kb)คู่มือการใช้ EBSCO
 
**ถ้าเข้าจากภายนอกมหาวิทยาลัยให้ใช้ User Name : siam และ Password : library
 
1.Academic Search Premier เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมในหลายสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ จากวารสารต่างๆ รวมกว่า 4,600 ชื่อเรื่อง มีข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1975  
2.Computers & Applied Science Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมงานวิจัยและพัฒนาการทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีการตีพิมพ์ทางวารสารวิชาการ ประมาณ 2,200 ชื่อเรื่อง  
3.Education Research Complete ครอบคลุมสาขาวิชาด้านการศึกษาจากวารสารต่างๆ รวมกว่า 2,100 ชื่อเรื่อง ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา และยังมีหนังสือและเอกสาร รายงานการวิจัย และรายงานการประชุมอีกมากมาย  
4.ERICเป็นฐานข้อมูลทางด้านศึกษาศาสตร์ ที่รวบรวมบทความและงานวิจัยทางด้านการศึกษาทั่วทุกมุมโลก  
5.Business Source Premier เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านการบริหารจัดการ ตั้งแต่ปี 1965 จากวารสารต่างๆ รวมกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง ทั้งการบริหาร การตลาด การโฆษณา บัญชี การเงิน การลงทุน เศรษฐศาสตร์ การธนาคาร ตลอดจนรายงานการประชุม การสัมมนา รวมทั้งบทวิเคราะห์บริษัทชั้นนำทั่วโลกจากวารสารต่างๆ รวมกว่า 10,000 บริษัท  
6.Communication & Mass Media Complete ครอบคลุมสาขาวิชาด้านนิเทศศาสตร์โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 1915 จากวารสารวิชาการต่างๆ กว่า 420 ชื่อเรื่อง และมีประวัติผู้แต่งกว่า 3,000 คน  
7.Hospitality & Tourism Complete
ครอบคลุมเนื้อหาด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมตั้งแต่ปี 1965 จากวารสารต่างๆ รวมกว่า 640 ชื่อเรื่อง ทั้งการท่องเที่ยวในประเทศและระหว่างประเทศ
 
8.Medline Completeเป็นฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์ที่สำคัญและเป็นที่รู้จักกันดี ประกอบด้วยข้อมูลแบบเต็ม จากวารสารชั้นนำด้านการแพทย์โดยตรง จำนวนมากกว่า 2,100 ชื่อเรื่อง และดรรชนีจากวารสารต่างๆอีกมากมายนับไม่ถ้วน  
9.Regional Business News
ฐานข้อมูล Regional Business News ให้บริการข้อมูลในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็ม จากหนังสือพิมพ์ วารสาร และสำนักข่าวทางสาขาบริหารธุรกิจ กว่า 75 ชื่อที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา
 
   
TDC
 
TDC คืออะไร  
TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน
  การดำเนินการในปัจจุบันได้ดำเนินการ migrate ข้อมูลจากระบบเดิม เข้าสู่ระบบใหม่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มีการจัดอบรมการใช้งาน การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้กับสมาชิกใหม่ เช่น มหาวิทยาลัยเอกชน หน่วยงานอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้และต้องการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ให้สังคม เพื่อให้สังคมได้นำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้เดิม และพัฒนาประเทศต่อไป
 
   
 
 
    ห้องสมุดข่าว Matichon e-Library บริการสืบค้นที่ครอบคลุมฐานข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุดกว่า 25 ฉบับในเมืองไทย ทางเลือกใหม่ในการสืบค้นและติดตามข้อมูลในหมวด และหัวเรื่องที่คุณหรือองค์กร ต้องการทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน  

**สามารถเข้าใช้ได้โดยคลิกที่Linkรายชื่อMemberด้านซ้ายมือที่ มหาวิทยาลัยสยามหรือถ้าต้องการใช้จากนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย สามารถขอUsernameได้ที่ห้อง Digital สำนักหอสมุดชั้นอาคาร 12 ชั้น 2

 
   
ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ ซึ่งมีวารสารเกี่ยวกับโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 ชื่อเรื่อง
 
Cornell Hospitality Quarterly
Journal of Hospitality & Tourism Research Journal of Travel Research
 
**สามารถเข้าฐานข้อมูลได้เฉพาะเครือข่ายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น**
 
 
DIGITAL LIBRARY NEWS ฉบับที่ 92 ประจำเดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2560 
 
 
   สวัสดีค่ะ ท่านคณาจารย์และนักศึกษาที่รักทุกท่าน สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสรับใช้ให้บริการกับท่านทั้งหลายในปีการศึกษาใหม่นี้ (ปีการศึกษา 2560) อีกครั้งหนึ่ง และในโอกาสนี้ก็ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน ของมหาวิทยาลัยสยามในทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกก็ตาม ด้วยการ ปรับปรุงพื้นที่บางส่วนของสำนักฯใหม่ ......  
อ่านฉบับย้อนหลังคลิกที่นี่..  

 

 
รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2560  
รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560  
รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2560  
รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2560  
รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  
รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2560  
รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2559  
รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559  
รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2559  
รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2559  
รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2559  
รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559