สำนักหอสมุด
     
 

แนะนำ CD ใหม่ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2560

 
     
 
 
  ชื่อเรื่อง :Hemispheres3 (Student CD With Audio Hightlights)  
  ผู้จัดทำ :Scott Cameron, Susan lannuzzi, Mary Ann Maynard  
  Call Number :VCD 1259M 2008  
  รายละเอียด : Hemispheres3 : ซีดีแผ่นนี้ได้รวบรวมเนื้อหาความรู้ต่างๆ สำหรับผู้ที่ต้องตำราเรียนและการศึกษาภาษาอังกฤษเป็นชุดทักษะ4ด้านคือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อมุ่งไปสู่งานด้านการบริหารให้มากขึ้น เป็นการพัฒนาทักษะ การคิด อย่างมีวิจารณญาณและช่วยกระตุ้นความคิด การออกแบบงานง่าย เพื่อช่วยให้ผู้รัยนเข้าสู่การพัฒนาทักษะได้ง่ายมากยิ่งขึ้น.......  
     
 
 
  ชื่อเรื่อง :กบนอกกะลา : ลม ฟ้า เมฆ ฝน คน พยากรณ์  
  ผู้จัดทำ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด  
  Call Number :VCD 00725M 2550 ต.1-ต.2  
  รายละเอียด : กบนอกกะลา : ลม ฟ้า เมฆ ฝน คนพยากรณ์ สภาวะอากาศปัจจุบันนี้ เราจะขอแนะนำซีดีสารคดีน่ารู้ กบนอกกะลา ลม ฟ้า เมฆ ฝน ในพยากรณ์อากาศมาจาก กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจะมีวิธี การตรวจการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในการพยากรณ์ เช่น วิธีการอ่านอากาศโดยใช้บอลลูนหรือวิธีการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนโดยใช้อุปกรณ์เครื่องตวงคานกระดก เป็นต้น สิ่งเรานี้จะทำให้เราทราบถึงสภาวะอากาศไม่ว่า จะเป็น ลม ฟ้า เมฆ ฝน ที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ใครสนใจและอยากรู้วิธีการพยากรณ์ต่างๆก็ไม่ควรที่จพลาดชมซีดีเรื่องนี้ค่ะ ฯลฯ