สำนักหอสมุด
     
 
 
  ชื่อหนังสือ :The heart of hospitality : great hotel and restaurant leaders share their secrets  
  ชื่อผู้แต่ง : Solomon, Micah  
  Call Number : 647.94 S689H 2016  
  รายละเอียด :หนังสือ“The heart of hospitality : great hotel and restaurant leaders share their secrets”เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ ร้านอาหาร ด้านการจัดการโรงแรม ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นหัวใจของงานบริการทั้งสิ้น อุตสาหกรรมการบริการขึ้นอยู่กับความเข้าใจ ความต้องการของผู้เข้าพักทุกเพศทุกวัย ซึ่งหากคุณต้องการสร้างและรักษาระดับการบริการที่ดีและน่าจดจำ จะทำให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือชั้น  
 
 
  ชื่อหนังสือ : แนวปฏิบัติสู่ความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน  
  ชื่อผู้แต่ง : กิติยศ ยศสมบัติ  
  Call Number : 615.1 ก677น 2560  
  รายละเอียด : หนังสือ “แนวปฏิบัติสู่ความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน” เล่มนี้ เป็นหนังสือคู่มือในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมระบบบริการ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเภสัชกรชุมชน ความรู้เรื่องการคำนวณขนาดยาสำหรับเด็ก และเครื่องมือในการดูแล คัดกรอง และการส่งต่อผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา สร้างสรรค์องค์ความรู้ สื่อ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ ในการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
 
 
  ชื่อหนังสือ : ฮิโรโอกะ อาซาโกะ สตรีผู้บุกเบิกธุรกิจของญี่ปุ่น
  ชื่อผู้แต่ง :ชิเอโกะ, ฟุรุกาวะ  
  Call Number : น ช576ฮ 2560  
  รายละเอียด : หนังสือ “ฮิโรโอกะ อาซาโกะ สตรีผู้บุกเบิกธุรกิจของญี่ปุ่น” เล่มนี้ เป็นนวนิยายอิงประวัติ ของ ฮิโรโอกะ อาซาโกะ สตรีผู้บุกเบิกธุรกิจของญี่ปุ่น เรื่องราวของเธอสะท้อนให้เห็นถึงระบบเศรษฐกิจการค้าของ ญี่ปุ่นในสมัยปลาย เอโดะ-ไทโช ซึ่งเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นกำลังพัฒนาประเทศให้ทันสมัยทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา มีระบบเงินตรา มีการตั้งราคาสินค้าโดยตลาด มีเครือข่ายของพ่อค้าแม่ค้ารองรับอย่างเป็นระบบ และเธอยังทำให้เสียง ของผู้หญิงมีพลังยิ่งขึ้นในการบริหารธุรกิจ การทำงานของเธอเป็นต้นแบบของใครหลายคน จนเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงเก่ง และแกร่งที่น่าศึกษาชีวิตอีกคนหนึ่งของญี่ปุ่น  
 
 
  ชื่อหนังสือ : จิตวิทยาและคุณภาพบริการท่องเที่ยว  
  ชื่อผู้แต่ง :บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา  
  Call Number :338.4791 บ563จ 2557  
  รายละเอียด : หนังสือ “จิตวิทยาและคุณภาพบริการท่องเที่ยว” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับจิตวิทยา และคุณภาพบริการท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาบริการท่องเที่ยว การรับรู้เเละการเรียนรู้ ในบริการท่องเที่ยว ความคาดหวังในบริการท่องเที่ยว เเรงจูงใจในบริการท่องเที่ยว พฤติกรรมในบริการท่องเที่ยว ศิลปะการพูด เเละมนุษยสัมพันธ์ในบริการท่องเที่ยวความพึงพอใจในบริการท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพบริการท่องเที่ยว ระบบคุณภาพบริการท่องเที่ยว เเละการจัดการคูณภาพบริการท่องเที่ยว โดยอธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมบทสรุปชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย  
 
 
  ชื่อหนังสือ : กลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
  ชื่อผู้แต่ง : ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว วัฒนา  
  Call Number : พ 658.314 ธ625ก 2559    
  รายละเอียด : หนังสือ“กลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข” เล่มนี้ นำเสนอประโยชน์และแนวทาง การออกแบบกลยุทธ์เพื่อสร้างองค์กร เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ จึงนำเสนอแนวคิดองค์กรแห่งความสุข และกลยุทธ์การสร้างองค์กรแห่งความสุข ซึ่งนำเสนอตามหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ-บพิตร ในเรื่องความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พร้อมทั้งนำแนวคิดและยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น    
 
 
  ชื่อหนังสือ : โครงการบำบัดน้ำเสีย (คลองด่าน) ใครสั่งเลิก? รัฐต้องจ่ายค่าโง่ 9 พันล้าน!  
  ชื่อผู้แต่ง : เกาศัลย์ แก้วยิ่งยงค์บรรณาธิการ  
  Call Number :628.352 ก832ค 2560  
  รายละเอียด :หนังสือ “โครงการบำบัดน้ำเสีย (คลองด่าน) ใครสั่งเลิก? รัฐต้องจ่ายค่าโง่ 9 พันล้าน!” เล่มนี้เกี่ยวข้องกับคดี “คลองด่าน” หรือโครงการก่อสร้าง บ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ ย้อนกลับมาที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้หวนคืนระบบไต่สวนใหม่อีกครั้ง เมื่อมีการ ยื่นเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับพวก เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2559 โดยทนายของกลุ่มกิจการร่วมค้า (NVPSKG) เป็นเวลา 13 ปี แล้วที่บอกเลิกสัญญาให้เป็นโมฆะ และยุติการสร้างเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2546 ด้วยเป็นการ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการตรวจสอบคณะกรรมการ แล้วได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย