20 July 2019

แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2558)
แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2558)

แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2558)

แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558
CD581216 dis1ชื่อเรื่อง : เมก้า  เคลฟเวอร์  วิทยาศาสตร์ฉลาดสุดๆ (ความลับวิทยาศาสตร์รอบตัว)
ผู้จัดทำ :  เจเนซิส มีเดียคอม
เลขเรียก (Call Number): VCD 00755 M 2500  ช.9
รายละเอียด : สื่อการเรียนการสอนที่ปูพื้นฐานและเสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะเปลี่ยนคุณให้ฉลาดสุดๆก็ทดลองที่จะได้รับทราบถึงจะเป็นระยะส่วนตัวของคนในยุโรปและสามารถถูกย่อยสลายเร็วที่สุดในกระเพาะอาหาร ไนโตรเจนเหลวสามารถเปลี่ยนบางสิ่งระยะเวลาอันรวดเร็ว ฯลฯ
CD581216 dis2ชื่อเรื่อง : จุดประกายความสำเร็จ ISO 9001 (version 2000)
ผู้จัดทำ :  -สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เลขเรียก (Call Number) : VCD 00147 M 2547
รายละเอียด : ความสำเร็จขององค์การต่างๆนั้น ในเรื่องมาตรฐานสากลด้านการบริหารคุณภาพที่รู้จักกันดี ซึ่งถือเป็นระบบการจัดการที่มีการปรับปรุงพนักงานทุกฝ่าย ทุกแผนก หรือทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการเข้าถึงความสำคัญ  ISO 9001 ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้ ’’คุณ’’  ในฐานะที่เพิ่มผลผลิต สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อันจะนำมาซึ่งผลผลิตดำเนินงานที่น่าพอใจ ฯลฯ
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558
CD_581201 dis1ชื่อเรื่อง : เมนูผลไม้ไดเอท
ผู้จัดทำ :  ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
เลขเรียก (Call Number): VCD 1119 M 2553
รายละเอียด : เรียนรู้การสร้างอาชีพประกอบอาหารที่ไม่ต้องอดอาหารแต่ทานให้เป็น 4 เมนูผลไม้สูตรไดเอท สาธิตการทำอาหาร  การเตรียมเครื่องปรุงพร้อมส่วนประกอบอาหารอย่างเป็นขั้นตอนได้ตามสไตล์ของคุณเองและช่วยในการวางแผนการซื้อส่วนประกอบในแต่ละวัน ฯลฯ
CD_581201 dis2ชื่อเรื่อง : ขนมไทย (ตำรับขาววัง)
ผู้จัดทำ : 
เลขเรียก (Call Number) : VCD 1094 M 2547 ช.1
รายละเอียด : มรดกทางปัญญาและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ความอร่อยที่คนรุ่นก่อนได้ลิ้มรสได้ตกทอดสู่คนรุ่นเรา  ความอร่อยที่เราได้รับยังคงมนต์ขลังอยู่ไม่รู้คลายและการทำอย่างละเอียด
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
CD_581116 dis 1ชื่อเรื่อง : รอยขอม (รอยขอม…..รอยประทับทั่วสุวรรณภูมิ)
ผู้จัดทำ : 
เลขเรียก (Call Number): DVD 00456 M 2553
รายละเอียด : พระพุทธรูปแบบทวาราวดีและเสมาหินถูกสร้างขึ้นในหมู่ชนพื้นเมืองบางแห่งบนกันไปด้วยศิลปะแบบต้นแบบศิลปกรรมที่มีอิทธิพลตัวการสร้างโบราณวัตถุสถานของชนชั้นปกครองที่นิยมสร้างปราสาทประดับด้วยทับหลังลวดลายหลายชิ้นในเขตพื้นที่อีสานแสดงให้เห็นอำนาจทางวัฒนธรรมของขอมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในยุคนั้น ฯลฯ
CD_581116 dis 2ชื่อเรื่อง : จระเข้ : (BLUE PLANET)
ผู้จัดทำ : 
เลขเรียก (Call Number) : DVD 00452 M 2543
รายละเอียด : แม่น้ำสายหนึ่งในแอฟริกาอย่างมากมายแม่น้ำก็คือ มาไซมารา ในเคนยา บรรดาสัตว์ต่างๆ ซึ่งเดินทางมาที่แม่น้ำสายนี้เพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ เป็นการอพยพเพื่อหาแหล่งน้ำที่สมบูรณ์กว่าที่เก่า ที่นี่มีทั้งนักล่าและเหยื่อที่ถูกล่าสัตว์ตัวใดจะรอดใน  “ลำน้ำเลือดมรณะ” แห่งนี้ไปได้
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
ชื่อเรื่อง : หมู่เลือดของคน
ผู้จัดทำ : 
เลขเรียก (Call Number): VCD 00628 2548 ช.3
รายละเอียด : หมู่เลือดของคนเราแตกต่างกันไปตามพันธุกรรม โดยกำหนดเป็นระบบ ABO คือ วิธีการตรวจสอบหมู่เลือดของแอนติบอดีและแอนติเจนในเลือดของผู้รับ ยีนในการกำหนดหมู่เลือด คนเรามีเลือดประมาณ 4-5 ลิตร ออกไปประมาณเท่ากับน้ำ 2 แก้ว ไขกระดูกสร้างเลือดใหม่ได้ภายใน 7 วันโดยได้กุศลที่ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
ชื่อเรื่อง : ฮั่น จื้อ กง (สื่อการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง)
ผู้จัดทำ :  เอพีเอสอินเตอร์มิวสิค
เลขเรียก (Call Number) : VCD 00192 2546 ผ10ฉ1
รายละเอียด : ภาพยนตร์ (ฮั่น จื้อ กง) เป็นศิลปการศึกษา ตามวิธีนักอักษรศาสตร์และภาษาศาสตร์ นายไป๋ ฉวาง ฝ่า ได้แก่ นำมาเรียงถ่ายทำเป็นภาพยนตร์มาจากวิธีการประเพณีดั้งเดิมซึ่งภาพยนตร์ใช้อักษรภาพ 200 ตัวเป็นพื้นฐาน โดยยึดการสร้างตัวหนังสือความหมายจากรูปภาพคือใช้การออกเสียงอื่นๆ
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2558
ชื่อเรื่อง : รอยขอม (รอยขอม…..รอยแห่งพระวิษณุกรรม)
ผู้จัดทำ : 
เลขเรียก (Call Number): VCD 00628 2548 ช.3
รายละเอียด : ปรัชญาแนวคิดในการ “เทวาลัยขอม” การสร้างเทวาลัยของขอม มีขั้นตอนและเทคโนโลยีที่อัศจรรย์และน่าสนใจอย่างยิ่งซึ่งผสมผสานเข้าด้วยกับเทพบนสรวงสวรรค์ กล่าวคือ อารยธรรมการสร้างเทวาลัยจากลัทธิเทวราชเข้าด้วยกับเทพบนสรวงสวรรค์ การจำลองเขาพระสุเมรุยังมีองค์ประกอบที่น่าสนใจอีกมากมาย
ชื่อเรื่อง : YOGA (The Oriental Therapy)
ผู้จัดทำ : 
เลขเรียก (Call Number) : DVD 00448M 2545 ล.5
รายละเอียด : ในสมัยโบราณเชื่อกันว่า ความเก้งก้างอันเกิดจากกระดูกเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อต่างๆ ซึ่งสามารถถูกขจัดออกไดเด้วยการฝึกโยคะเป็นการยืดตัวด้วยท่วงท่าที่สวยงาม และนิ่มนวล บังเกิด ดุลยภาพ เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ประจำตัว
หรือบุคคลิกภาพในแต่ละบุคคลให้โดดเด่นงดงามยิ่งขึ้น
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558
ชื่อเรื่อง : ระบบกล้ามเนื้อ
ผู้จัดทำ :  บริษัท มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด
เลขเรียก (Call Number): VCD 00628 2548  ช2
รายละเอียด : ร่างการของเราประกอบด้วยกล้ามเนื้อมากมาย การทำงานของกล้ามเนื้อ ทำให้เราสามารถเคลื่อนไหวและมีชีวิตเป็นปกติ  กล้ามเนื้อแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ และกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งเคลื่อนไหวและทำงานโดยการหดตัวและคลายตัว ถึงแม้ในสภาวะพักกล้ามเนื้อเหล่านี้กะดึงรั้งกันในสภาวะหนึ่งเสมอ
ชื่อเรื่อง : ฮั่น จื้อ กง (เรียนภาษาจีนกลางด้วยตนเอง)
ผู้จัดทำ :  เอพีเอส อินเตอร์มิวสิค
เลขเรียก (Call Number) : VCD 00192 2546  ผ9ฉ2
รายละเอียด : ภาพยนตร์ (ฮั่น จื้อ กง) หนังฟอร์มใหญ่ที่เป็นศิลปะในการให้การศึกษา คือยึดตามวิธีนักอักษรศาสตร์และภาษาศาตร์ นายไป๋ ฉวาง ฝ่า ซึ่งตามจุดเด่นสภาพของหนังสือแต่ละตัว ซึ่งเป็นบุรุษจีน โดยใช้หนังสือแต่ละตัวเป็นการดำรงชีวิตของประชาชนที่มีประโยชน์ต่อสติปัญญาและชีวิตชีวาของเรื่องจริงออกเสียงอื่นๆ
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 กันยายน 2558
ชื่อเรื่อง : เมก้า เคลฟเวอร์  วิทยาศาสตร์ฉลาดสุดๆ (ความลับวิทยาศาสตร์ที่คุณยังไม่รู้)
ผู้จัดทำ :  เจเนซิส  มีเดียคอม
เลขเรียก (Call Number): VCD 00755 M 2550  ช .8
รายละเอียด : สื่อการเรียนการสอนที่ช่วยปูพื้นฐานและเสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะเปลี่ยนคุณให้ฉลาดสุดๆ หากคุณรับประทานพริกมากเกินไป คุณจะใช้สิ่งใดช่วยดับความเผ็ด  และทดสอบการมองเห็นกับแสงที่ส่องผ่านกระบอกลงบนตารางหมากรุก  กับเรื่องของการหมุนตัวอย่างเร็วจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไรต่อร่างกาย
ชื่อเรื่อง :  การสอนงาน (Job  Instruction)
ผู้จัดทำ :  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เลขเรียก (Call Number) : VCD 00146 2547
รายละเอียด : สำหรับการทำงานทุกอย่าง  การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นย่อมเป็นการดีกว่าที่จะรอให้เกิดปัญหา แล้วค่อยแก้ไขในภายหลังการดูแลงานในหน้าที่ของหัวหน้างานก็เช่นกัน ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นของเสียงานไม่ได้ตามเป้าหมาย และวิธีการสอนงานที่เหมาะสมที่พบในการปฏิบัติงานประจำวันได้
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 1 กันยายน 2558
ชื่อเรื่อง : สารพันจานไก่
ผู้จัดทำ :  ยิ่งศักดิ์  จงเลิศเจษฎาวงศ์
เลขเรียก (Call Number): VCD 1118 M 2553
รายละเอียด : เรียนรู้การสร้างอาชีพประกอบอาหารที่หลายรสมาให้เลือกทำ สูตรดังจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้นตำรับความอร่อย กีกฝีมือเยี่ยมที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี ตั้งแต่วิธีการเตรียมเครื่องปรุงพร้อมส่วนประกอบอาหารอย่างเป็นขั้นตอน สามารถเรียนรู้แนะนำไปปรุงอาหารได้ตามสไตล์ของคุณเอง
ชื่อเรื่อง : นวดคลายโรค ชุดนวดอโรม่า
ผู้จัดทำ :  จีเอ็ม ดิสคัฟเวอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขเรียก (Call Number) : VCD 1091 M 2546
รายละเอียด : หลัดดารนวดแบบอโรม่า  หรือที่มักเรียกกันว่า การนวดตัว  ซึ่งเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด โดยมีหลักการสำคัญอยู่ที่น้ำหนักมือ จังหวะและลีลาคลื่นไหลการสัมผัสผิวกายของผู้ถูกนวดที่สำคัญเพราะว่าหัวใจของการนวดอโรม่า คือ การผ่อนคลาย โดยเน้นที่ความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2558
ชื่อเรื่อง : รอยขอม  ปฐมบท…ขอม
ผู้จัดทำ :  บริษัท จีเอ็ม ดิสคัฟเวอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
เลขเรียก (Call Number): DVD 00454 M 2553
รายละเอียด : ย้อนรอยอดีตกลับไปเมื่อพันกว่าปีที่ผ่านมา ประวัติศาตร์ดึกดำบรรพ์ของกลุ่มชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเป็นมาอย่างไร  กลุ่มชนเหล่านี้ได้ทำอะไรไว้ในแผ่นดินสยาม ประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองของประชากรใหม่ รวมทั้งด้านการค้าและวัฒนธรรมในช่วงก่อนพุทธกาล 500 ปี ล้วนได้รับอิทธิพลจากอินเดียโบราณทั้งสิ้น
ชื่อเรื่อง : YOGA / The Oriental Therapy  (For beginners program 1)
ผู้จัดทำ : 
เลขเรียก (Call Number) : DVD 00448 M 2545 ล.1รายละเอียด : ร่างกายของมนุษย์เราอาจขาดได้ซึ่งอาหารและน้ำ เป็นเวลานาน ต่หากปราศจากอากาศเพียงแค่ไม่กี่อึดใขและไซร้  นั่นหมายถุง  โอกาสชีวิตกำลังจะหมดสิ้น ดังนั้น การเริ่มต้นฝึกหายใจในฉบับ โยคะ เปรียบดั่ง การวางแผนใช้ชีวิตอย่างถูกวิธี
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2558
ชื่อเรื่อง : ปลาวาฬเพชฌฆาตแห่งท้องทะเล
ผู้จัดทำ :  -เนชั่นแนล  จีโอกราฟฟิค 
เลขเรียก (Call Number): VCD 00370 2547
รายละเอียด : ปลาวาเพชรฆาต คือ  เจ้าแห่งท้องทะเลมหาสมุทรทุกแห่งบนโลก  มันเปรียบเหมือนกับหมาป่าซึ่งเป็นนักล่าแห่งพื้นดิน  ปลาวาฬเหล่านี้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อล่าเหยื่อ  สารคดีชุดนี้จะพาคุณเดินทางไปยังมหาสมุทรต่างๆ ทั่วโลกและเหตุใดพวกมันจึงได้รับฉายาว่า  ‘’ นักฆ่าแห่งท้องทะเล‘’
ชื่อเรื่อง :  พันแสงรุ้ง  ชุดปกาเกอะญอ
ผู้จัดทำ : 
เลขเรียก (Call Number) : DVD 00150 M 2553 ผ.1-ผ.2
รายละเอียด : วิถีของชาวปกาเกอะญอ  กลุ่มชนบนพื้นที่สูง เคารพและผูกพันกับผืนป่า  ก่อเกิดเป็นความเชื่อ  ประเพณี  พิธีกรรม และวิ๔ชีวิตที่ยำเกรงเคารพในอำนาจเหนือธรรมชาติมานับพันปีมายาความเชื่อที่แฝงเร้นหรือปรัชญาที่รู้ชัดถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
ชื่อเรื่อง : ระบบประสาท
ผู้จัดทำ : 
เลขเรียก (Call Number): VCD 00628 2548 ช.1
รายละเอียด : สมองทำหน้าที่คิด ควบคุมการมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่นการรับรู้รสสัมผัสต่างๆรวมทั้งควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย ควบคุมการทรงตัว การเต้นของหัวใจ โดยมีไขสันหลังและเส้นประสาทสื่อสารเชื่อมต่อไปยังร่างกายทุกส่วน
เซลล์ประสาทมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด
ชื่อเรื่อง : ฮั่น จื้อ กง
ผู้จัดทำ :  เอพีเอส อินเตอร์มิวสิค
เลขเรียก (Call Number) : VCD 00192 2546 ผ8ฉ1
รายละเอียด : ภาพยนตร์ (ฮั่น จื้อ กง)  หนังฟอร์มใหญ่ที่เป็นศิลปะในการให้การศึกษา  คือยึกตามวิธีนักอักษรศาสตร์และภาษาศาสตร์  นายไป๋ ฉวาง ฝ่า ซึ่งได้แก่ วิธีการจำตัวหนังสือและเข้าใจถึงความหมายเยบเรียงถ่ายทำเป็นภาพยนตร์ วิธีการประเพณีดั้งเดิม
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ชื่อเรื่อง :  วิทยาการล้ำสมัย 
ผู้จัดทำ :  -เจเนซิส  มีเดียคอม
เลขเรียก (Call Number): VCD  00755 M 2550  ช.7
รายละเอียด : สื่อการเรียนการสอนที่ช่วยปูพื้นฐานและเสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะเปลี่ยนคุณให้ฉลาดสุด ๆ   คุณทราบหรือไม่ว่านักดำน้ำจะต้องได้รับอะไรก่อนดำน้ำลึกลงไปสัมผัสกับท้องทะเล และจะเกิดอะไรขึ้นหากนำแผ่นซีดีใส่เข้าไปในเตาไมโครเวฟ  แล้วอาหารประเภทใดที่จะทำปฎิกิริยากับแม่เหล็ก  รวมทั้งความลับสุดยอดของเล่นสุดฮิตอย่างลูกข่าง  กับเรื่องเหลือเชือที่เด็กเพียงไม่กี่คน  ก็สามารถลากรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ให้เคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดาย   “หาคำตอบ”  ของการทดลองเหล่านี้  ด้วยตัวคุณเอง
ชื่อเรื่อง : การวัดความพึงพอใจของลูกค้า  
ผู้จัดทำ :  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เลขเรียก (Call Number) : VCD  00145 2547
รายละเอียด : ปัจจุบันแนวคิดเรื่อง  “Customer Satisfaction”   หรือ  “ความพึงพอใจของลูกค้า”   เริ่มเข้ามาอยู่ในความสนใจ  และมีบทบาทสำคัญต่อผลการปฎิบัติงานองค์กรต่าง ๆ  มากขึ้น  เนื่องจากการวัดความพึงพอใจของลูกค้านั้นจะนำมาซึ่งความสามารถในการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฎิบัติงานขององค์กร  ซึ่งจะทำให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งภายนอกได้   วีดิทัศน์ชุดนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า  “ทำไม  Customer Satisfaction  ถึงมีความสำคัญต่อองค์กร”   นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าคุณจะได้รู้ว่า  “ใครคือลูกค้าที่แท้จริงขององค์กรคุณ”  รวมทั้งสามารถพบคำตอบทีว่า  “อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำองค์กรของคุณไปสู่กระบวณการดังกล่าวได้อย่างสำเร็จ”  เพื่อให้คุณสามารถยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้สำเร็จได้ไม่ยากอีกต่อไป 
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2558
ชื่อเรื่อง : กองทัพไข่
ผู้จัดทำ :  ยิ่งศักดิ์  จงเลิศเจษฏาวงศ์
เลขเรียก (Call Number): VCD 1117 M 2553
รายละเอียด : ประกอบการทราบถึงต้นทุนการผลิต ในการวางแผนกี่ซื้อส่วนประกอบอาหารแต่ละวัน เรื่องอาหารกับสุขภาพที่คนไทยรูจักกันเป็นอย่างดีสามารถเรียนรู้การทำปรุงอาหารได้ตามสไตล์ของแต่ละคน 
ชื่อเรื่อง : ฟิสิกส์-เสียง
ผู้จัดทำ : 
เลขเรียก (Call Number) : VCD 00967 M 2554 ผ.1-ผ.4
รายละเอียด : เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ เมื่อเสียงเคลื่อนที่ผ่านอากาศ เป็นอนุภาพอากาศสั่นในแนวเดียวกัน ทิศการเคลื่อนที่ของเสียง  ความดันอากาศการเปลี่ยนแปลง
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2558
ชื่อเรื่อง : รอยขอม  ขอม-เขมร-แขมร์
ผู้จัดทำ : 
เลขเรียก (Call Number): DVD VIDEO  00453 M 2553
รายละเอียด : ขอมกลุ่มชนที่มีอารยธรรมผสมผสาน  ระหว่างศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธได้สรรค์สร้างโบราณสถานขนาดมหึมาที่สร้างจากก้อนหินศิลาทรายขนาดใหญ่ 
ชื่อเรื่อง : YOGA (The Oriental Therapy)
ผู้จัดทำ : 
เลขเรียก (Call Number) : DVD 00447 M 2545
รายละเอียด : ปราณ หรือ พลังชีวิต  เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการหายใจเข้าและหายใจออก  ช่วยให้มนุษย์ดำรงชีพได้อย่างสมบูรณ์แบบ  นำมาซึ่ง  การฝึกโยคะการออกกำลังกายโดยทั่วไป
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558
ชื่อเรื่อง : นักรบแห่งเมดิเตอร์เรเนียน
ผู้จัดทำ :  เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิค
เลขเรียก (Call Number): VCD 00369 2548
รายละเอียด : ในยุคแห่งความรุ่งเรืองของพวกเขานั้น  ชาวฟีรีเซียได้ครอบครองน่านน้ำเมดิเตอร์เรเนียนด้วยทักษะด้านการค้าและกองกำลังแห้งท้องทะเล 2000  ปี หลังการล่มสลายของอาณาจักร    
ชื่อเรื่อง :  พันแสงรุ้ง ชุดไทใหญ่ไทลื้อ
ผู้จัดทำ :  เอพีเอสอินเตอร์มิวสิค
เลขเรียก (Call Number) : DVD 00149 M ผ1-ผ2
รายละเอียด : ไทใหญ่,ไทลื้อ  พี่น้องตระกูลกลุ่มหนึ่งที่มีเอกลักษณ์  วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันโดดเด่น โดยเฉพาะเรื่องราว ภูมิปัญญาและความสามารถคุณค่าในเชิงศิลปะการใช้งานในชีวิตประจำวัน 
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
ชื่อเรื่อง :  เส้นใย
ผู้จัดทำ : 
เลขเรียก (Call Number): VCD 00627 2548 ช.3
รายละเอียด :  เส้นใยทีใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่ 2 ประเภทคือ  เส้นใยจากธรรมชาติ และเส้นใยที่มนุษย์จากพืช  ได้แก่  เส้นใยที่ทำจากฝ้าย  เส้นใยจากสัตว์  เช่น  ไหม เส้นใยจากพวกแร่ใยหิน
นโดยได้กุศลที่ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
ชื่อเรื่อง : ฮั่น จื้อ กง 7
ผู้จัดทำ :  เอพีเอสอินเตอร์มิวสิค
เลขเรียก (Call Number) : VCD 00192 2546 ผ7ฉ2
รายละเอียด : ภาพยนต์นี้ใช้เทคนิคชั้นเชิงศิลปะ  ซึ่งเชื่อว่า  วิธีการยำตัวหนังสือและเข้าใจถึงความหมายของนาย ไป่ ฉวาง ฝ่า ซึ่งยึดตาม จุดเด่นสภาพของหนังสือแต่ละตัวเป็นการดำรงชีวิตของประชาชน
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 เมษายน 2558
ชื่อเรื่อง :  เมก้า  เคลฟเวอร์  ปฏิกิริยาน่ารู้
ผู้จัดทำ :  เจเนซิส  มีเดียคอม
เลขเรียก (Call Number): VCD 00755 M 2550  ช.6
รายละเอียด : สื่อการเรียนการสอนที่ช่วยปูพื้นฐานและเสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะเปลี่ยนคุณให้ฉลาดสุดๆสนุกสนานกับการทดลองที่คุณได้เรียนรู้    
ชื่อเรื่อง :  การปรับปรุงวิธีการทำงาน
ผู้จัดทำ :  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เลขเรียก (Call Number) : VCD 00144
รายละเอียด : เส้นแม่เหล็กมีขนาดสนามแม่เหล็กจึงแรงกระทำต่อประจุที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก เช่น ขนาดและทิศของแรง,ขนาดของแรง,ทิศของแรงซึ่งเกิดจากกระแสไหลผ่านลวดตัวนำ
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 1 เมษายน 2558
ชื่อเรื่อง : ออเดิร์ฟจานเด็ด
ผู้จัดทำ :  ยิ่งศักดิ์  จงเลิศเจาฏาวงศ์
เลขเรียก (Call Number): VCD 1116 M 2553
รายละเอียด : เรียนรู้การสร้างประกอบอาหารที่กุ๊กฝีมือเยี่ยมที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี ตั้งแต่วิธีการเตรียมเครื่องปรุงพร้อมส่วนประกอบอาหาร  จนถึงแสดงวิธีการทำอาหารอย่างเป็นขั้นตอน    
ชื่อเรื่อง :  ฟิสิกส์  ไฟฟ้าแม่เหล็ก
ผู้จัดทำ : 
เลขเรียก (Call Number) : VCD 00966 M 2554 ผ.1
รายละเอียด : เส้นแม่เหล็กมีขนาดสนามแม่เหล็กจึงแรงกระทำต่อประจุที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก เช่น ขนาดและทิศของแรง,ขนาดของแรง,ทิศของแรงซึ่งเกิดจากกระแสไหลผ่านลวดตัวนำ
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2558
ชื่อเรื่อง : จระเข้
ผู้จัดทำ : 
เลขเรียก (Call Number): DVD 00452 M 2543
รายละเอียด : แม่น้ำสายหนึ่งในแอฟริกาไม่ยาวนัก  แต่สัตว์ป่าได้เสียชีวิตในแม่น้ำสายเนื้อย่างมากมายแม่น้ำคือ มาไซมารา ในเคนยา  บรรดาสัตว์ต่างๆเป็นการอพยพเพื่อหาแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ 
ชื่อเรื่อง :  โยคี
ผู้จัดทำ : 
เลขเรียก (Call Number) : DVD 00445 M 2549
รายละเอียด : โยคี  อัศจรรย์เหนือฝั่งคงคา  สารคดีชุดอัศจรรย์เมืองการตะอินเดียเป็นอีกสถานที่หนึ่งในโลกที่ล้วนมีเรื่องราวน่าสนใจแนวทางในการดำเนินชีวิตความเชื่อถือในสิ่งเร้นลับ
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2558
CD580301disc1ชื่อเรื่อง : ธิเบต  ย่ำแดนหลังคาโลก
ผู้จัดทำ :  เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิค
เลขเรียก (Call Number): VCD 00368 2547
รายละเอียด : ธิเบต คือดินแดนห่างไกลและโดดเดี่ยวจากการติดต่อกับอารยธรรมภายนอก  มีความสูงจากน้ำทะเลจนได้ชื่อว่าหลังคาโลกและในยุคหนึ่งธิเบตเป็นเหมือนกับแผ่นดินลึกลับที่ไม่ต้อนรับบุคคลจากภายนอก
ชื่อเรื่อง : พันแสงรุ้ง ชุดชาวมอญ
ผู้จัดทำ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขเรียก (Call Number) : DVD 00148 2553 ผ1-2
รายละเอียด : มอญ ชนชาตที่มีอารยธรรมและภาษาเป็นตนเองและเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 700 ปีของอาณาจักรมอญที่มีแต่ความไม่สงบ
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
ชื่อเรื่อง : การบริหารที่เหนือชั้น  (Superior  Services)
ผู้จัดทำ :  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เลขเรียก (Call Number): VCD 00143 2547
รายละเอียด : ปัจจุบันนี้บริษัทต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการผลิตหรือธุรกิจบริหารจะประสบความสำเร็จบนพื้นฐานราคาและลักษณะของสินค้าเท่านั้น  ดังนั้นตัวชี้วัดความเปรียบในการแข่งขันคือบุคลากรที่ทำหน้าที่บริการ
ชื่อเรื่อง : ฮั่น จื้อ กง
ผู้จัดทำ :  เอพีเอส อินเตอร์มิวสิค
เลขเรียก (Call Number) : VCD 00192 2546 ผ5ฉ2
รายละเอียด : หนังฟอร์มใหญ่ที่เป็นศิลปะในการศึกษา  การถ่ายทำละครแสดงในหลายบทบาท  เรียกได้ว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์  ศิลปะที่ใช้  ในการถ่ายทำมีทั้ง ดาราศาสตร์  ภูมิศาสตร์  เกษตรศาสตร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
ชื่อเรื่อง : การปั้นขลุ่ยดินโบราณ
ผู้จัดทำ :  ษิกศก  บุญทา
เลขเรียก (Call Number): VCD 01178 M 2547
รายละเอียด : ในอดีตวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่จะประกอบอาชีพทำไร่ทำนา  เวลาผู้ปกครองออกไปทำงาน พอจะกลับต้องตามหากัน จึงเกิดแนวความคิดเพื่อจะรู้ตำแหน่งรูปปั้นต่างๆ ทำให้เกิดภูมิปัญยาชาวบ้านที่ทรงคุณค่าในปัจจุบัน
ชื่อเรื่อง : สบู่และผงซักฟอก
ผู้จัดทำ : 
เลขเรียก (Call Number) : VCD 00627  2548 ช2
รายละเอียด : สบู่และผงซักฟอกขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างไร  โมเลกุลของสบู่และผงซักฟอกซึ่งประกอบด้วยส่วนหัวที่แสดงขั้วไฟฟ้า  และส่วนหางสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารตั้งต้นต่างๆ
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 มกราคม 2558
ชื่อเรื่อง : กฎและนิยามวิทยาศาสตร์
ผู้จัดทำ :  เจเนซิส  มีเดียคอม
เลขเรียก (Call Number): VCD  00755 M 2550 ช5
รายละเอียด : สื่อการเรียนการสอนที่ช่วยปูพื้นฐานและเสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะเปลี่ยนคุณให้ฉลาดสุดๆเราจะได้ทราบว่าอะไรคือสิ่งที่สามารทำลายโฟมได้เร็วที่สุด  และขวดน้ำอัดลมจะลอยได้หรือไม่ในตู้ปลา  แล้วเกิดอะไรขึ้นหากเราสูดแก๊สฮีเลียมเข้าไปในปอดปริมาณมากๆ  กับเรื่องราวของการกระจายการรับน้ำหนักโดยใช้ผลแตงโมกับตะปูเป็นอุปกรณ์ในการทดลอง
ชื่อเรื่อง :  เมนูรวมเหล่าข้าวเหนียว
ผู้จัดทำ :  ยิ่งศักดิ์  จงเลิศเจษฏาวงศ์
เลขเรียก (Call Number) : VCD   1115 M  2556
รายละเอียด :  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เบื้องต้นกับผู้ที่คิดจะเปิดร้านอาหาร  ตั้งแต่เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องครัวมาตรฐาน  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประกอบอาหาร คำถาม-คำตอบ  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประกอบอาหาร  จนถึงแนะนำเว็บไซด์ที่เป็นประโยชน์สำหรับคนทำอาหารทั่วไป
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 1 มกราคม 2558
ชื่อเรื่อง : เนชั่นแนล  จีโอกราฟฟิค
ผู้จัดทำ : 
เลขเรียก (Call Number): VCD 00366 2547
รายละเอียด : เสือจากัวร์ยังคงเป็นสัตว์ที่มนุษย์รู้เรื่องราวพียงเล็กน้อยอย่างไม่น่าเชื่อ  เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่ดอกเตอร์  อลัน ราบิโนวิช  แห่งสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ศึกษาปกปักษ์ เป็นสัตว์ในตระกูลแมวที่ที่ลึกลับที่สุด


ชื่อเรื่อง :
พันแสงรุ้ง ชุดเขมรถิ่น
ผู้จัดทำ :  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขเรียก (Call Number) : DVD 00147 M 2553 ผ.1 – ผ.2
รายละเอียด : กลุ่มชนที่พูดภาษาเขมร  ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย  มีผู้พูดมากกว่า 1 ล้านคนในประเทศไทยชนชาวเขมรที่อาศัยอยู่เหนือเทือกเขาพนมดงรัก  โดยทั่วไปเรียกว่า  ขแมรเลอ  แปลว่า  เขมรบน   ต่างๆ

About The Author