07 June 2020

Archives for July 2018
 • วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  National scout day ลูกเสือได้กำเนิดครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐โดยท่า ...

  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  National scout day ลูกเสือได้กำเนิดครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐โดยท่านลอร์ดบาเดน เพาเวลล์ กิจการลูกเสือในยุคแรกมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมคนไว้เป็นทหาร หลายประเทศที่ไม่ ...

  Read more
 • แนะนำหนังสือ 1 ก.ค. 2561

  ชื่อหนังสือ: บูรพาจารย์ ชื่อผู้แต่ง: ณิชารีย์ แก้วพรรณา, ผู้จัดทำ Call Number:   294.363 บ747 2560      ร ...

  ชื่อหนังสือ: บูรพาจารย์ ชื่อผู้แต่ง: ณิชารีย์ แก้วพรรณา, ผู้จัดทำ Call Number:   294.363 บ747 2560      รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “บูรพาจารย์” เล่มนี้ถือเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ใฝ่ใจที่จะศึ ...

  Read more