michael

Thai Journals Online (ThaiJO) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย วารสารวิชาการของไทย ทุกสาขาวิชา

Thai Digital Collection ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ ผลงานวิชาการ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

UpToDate ฐานข้อมูลหลักฐานที่ใช้ในทางการแพทย์ ที่มีความทันสมัย รวมเร็วแบบเรียวทาม สำหรับแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ช่วยตัดสินใจแก่แพทย์ที่ประจำจุดรักษาพยาบาล …

ฐานข้อมูลทางการแพทย์ UpToDate Read More »