Teuan Weeranun

วันปลอดรถ

วันปลอดรถโลก World Car Free Day-แถลงข่าวจัดงาน Bangkok Car Free Day 2019  ณ ลานสแควร์ A ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

วันสืบ นาคะเสถียร pantip

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญร่วมงาน รําลึก 29 ปี สืบ นาคะเสถียร ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม  – 1 กันยายน 2562 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ  เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวร …

วันรัฐธรรมนูญ Read More »

ดร.นลินี สุตเศวต นำนักศึกษาปริญญาเอก จำนวน 6 ท่าน ซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต …

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา Read More »

10 สิงหาคม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

10 สิงหาคม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตำแหน่งที่มีอยู่คู่กับสังคมและการปกครองของไทย มาอย่างยาวนาน มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย …

10 สิงหาคม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน Read More »