Training@dmin

Excel Functions

ชื่อเรื่อง: Excel Functions ชื่อผู้แต่ง:  นันรณา จำลอง Call Number:  005.369 น431อ 2562 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 24 มี.ค.2563 หนังสือ “ Excel Functions”  หนังสือเล่มนี้เป็นโปรแกรมที่ช่วยสอนการใช้งานของ Excel Functions ให้เราทำงานง่ายมากขึ้นและรวดเร็วในเล่มนี้จะมีหลายฟังก์ชั่น สำหรับการคำนวณต่าง ๆ และเทคนิคมากมาย ฟังก์ชั่นไหน เหมาะกับการใช้งานอย่างไร ? มาหาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้ !                                                   …

Excel Functions Read More »

การออกแบบระบบไฟฟ้า : Electrical system design

ชื่อเรื่อง: การออกแบบระบบไฟฟ้า : Electrical system design  ชื่อผู้แต่ง:  ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์  Call Number:  621.3191 ป414ก 2561 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 21 มี.ค.2563 หนังสือ “ การออกแบบระบบไฟฟ้า”  หนังสือเล่มนี้เป็นตำเรียนของวิชาการออกแบบไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่ หลักการเบื้องต้น การติดตั้งและการปฏิบัติการระบบไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ที่ศึกษาและเข้าใจถึงขั้นตอนในการออกแบบและติดตั้งที่สมบูรณ์ หนังสือเล่มนี้จะให้ประโยชน์กับผู้อ่านและผู้ที่สนใจทั่วไป !                                                        …

การออกแบบระบบไฟฟ้า : Electrical system design Read More »

ใช้งาน Excel 2016 ให้เร็วเว่อร์

ชื่อเรื่อง: ใช้งาน Excel 2016 ให้เร็วเว่อร์ ชื่อผู้แต่ง:  นันรณา จำลอง Call Number:  005.369 น431ช 2561 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 20 มี.ค.2563 หนังสือ “ใช้งาน Excel 2016 ให้เร็วเว่อร์” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่ การทำความรู้จักกับ Excel  2016 การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณ การทำงานในรูปแบบฐานข้อมูล กราฟต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นสะดวกและรวดเร็ว หนังสือเล่มนี้ยังมีคุณสมบัติใหม่ ๆ อีกมากมาย ลองหาอ่านกันดูแล้วคุณจะพบคำตอบในหนังสือเล่มนี้ !                                   …

ใช้งาน Excel 2016 ให้เร็วเว่อร์ Read More »

การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี : Scholarly communication and open access

ชื่อเรื่อง:  การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี : Scholarly communication and open access ชื่อผู้แต่ง: น้ำทิพย์ วิภาวิน Call Number: 302.224401 น522ก 2561 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 19 มี.ค.2563 หนังสือ “การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี” เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิชาการ การจัดการข้อมูลวิจัย การเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี ฯลฯ ที่จะเห็นถึงการพัฒนาองค์การสารสนเทศและการพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ โดยมีทักษะการสื่อสารทางวิชาการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลในยุคปัจจุบัน เพื่อให้นักวิชาการ ต่างๆและผู้ที่ศึกษาหาความรู้จากข้อมูลวิจัยได้ประโยชน์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้อาจจะช่วยคุณได้!                                               …

การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี : Scholarly communication and open access Read More »

ภาษาจีน Infographic

ชื่อเรื่อง: ภาษาจีน Infographic ชื่อผู้แต่ง: พิมพพิศา เอี่ยมทิพย์ Call Number: 495.183495911 พ718ภ 2562 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 18 มี.ค.2563 หนังสือ “ภาษาจีน Infographic” หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาภาษาจีน ซึ่งได้รวบรวมการสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมตัวอย่างประโยค คำศัพท์ เข้าใจง่ายด้วยภาพ Infographic ที่ช่วยสอนให้เรา เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการพูด อ่าน เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใครสนใจก็หาอ่านกันได้เลย ในหนังสือเล่มนี้!                                              …

ภาษาจีน Infographic Read More »

ประมวลรัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์

ชื่อเรื่อง: ประมวลรัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ ชื่อผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม,ผู้รวบรวม Call Number: 336.02 ป353 2562 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 14 มี.ค.2563 หนังสือ “ประมวลรัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประมวลรัษฎากรและกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากรโดยรวบรวมหัวข้อเรื่องมาตราเอาไว้ จัดเป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย เพื่อสะดวกแก่ผู้อ่านและผู้ที่สนใจทั่วไป หนังสือเล่มนี้อาจช่วยคุณได้โดยไม่ยาก !                                                 …

ประมวลรัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ Read More »

คำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561

ชื่อเรื่อง:  คำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561 ชื่อผู้แต่ง:  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน Call Number: 352.88 ค382 2562 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 13 มี.ค.2563 หนังสือ “คำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561”  เป็นการรวบรวมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในปี 2560-2561 เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป!                                        …

คำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561 Read More »

หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาจีน เร็ว ง่าย ใช้ได้ทันใจ

ชื่อเรื่อง: หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาจีน เร็ว ง่าย ใช้ได้ทันใจ ชื่อผู้แต่ง:  ชญานี วาตสกุล Call Number: 495.183495911 ช112ห 2562 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 12 มี.ค.2563 หนังสือ “หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาจีน เร็ว ง่าย ใช้ได้ทันใจ” หนังสือเล่มนี้ เป็นการนำคำศัพท์ที่ใช้กันบ่อยในชีวิตประจำวัน มาแต่งเป็นประโยค เพื่อฝึกสนทนาภาษาจีน  เราลองมาหยิบมาจับแต่งประโยคดูจากหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณพูดกับเจ้าของภาษาได้อย่างมั่นใจ !                                                       …

หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาจีน เร็ว ง่าย ใช้ได้ทันใจ Read More »