วิธีแก้ปัญหา มลพิษ ฝุ่น PM2.5

วิธีแก้ปัญหา ฝุ่น มลพิษ PM2.5 ทำได้เลย ด้วยการ เดินทางแบบไม่ปล่อยมลพิษ ลด ละ เลิก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ด้วยเทคโนโลยี ที่มีราคาถูก จักรยานไฟฟ้า จักรยานยนต์ไฟฟ้า