วิธีแก้ปัญหา มลพิษ ฝุ่น PM2.5

วิธีแก้ปัญหา มลพิษ ฝุ่น PM2.5 ทำได้เลย ด้วยเทคโนโลยี เดินทางแบบไม่ปล่อยมลพิษ ที่มีราคาถูก เช่น จักรยานไฟฟ้า จักรยานยนต์ไฟฟ้า รถไฟฟ้า