18 September 2019

การใส่เครื่องหมาย x-bar หรือx̄ ในเนื้อหาเว็บไซต์
FAQ-คำถามที่พบบ่อยการใส่เครื่องหมาย x-bar หรือx̄ ในเนื้อหาเว็บไซต์
wasan uthaileang asked 2 years ago

copy เครื่องหมาย x̄ ไปแปะ 

สืบเนื่องจากเวลาทำเอกสารที่ต้องการเขียนสูตรด้วยเครื่องหมายพิเศษ ปกติในโปรแกรม Microsoft office word ก็สามารถแทรกสัญลักษณ์ได้ไม่ยากอยู่แล้ว แต่เมื่อcopy บทความที่มีเครื่องหมายพิเศษ เช่น x̄ มา paste บนเว็บไซต์ กลับไม่แสดงผลหรือกลายเป็นเครื่องหมาย = แทน ครั้นเครื่องมือเขียนโพสบนเว็บก็ไม่ได้อำนวยความสะดวกสักเท่าไหร่ในการเขียนเครื่องหมายเหล่านี้เพราะหาไม่เจอ วิธีการคือ ค้นในgoogle แล้ว copy มาวางแทนที่ทีละคำ