13 July 2020

ยืมหนังสือต้องส่งคืนภายใน 3 วัน สงสัยว่าถ้าเป็นวันอาทิตย์ วันหยุด นับด้วยมั้ย หรือนับข้ามไป
FAQ-คำถามที่พบบ่อยCategory: ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดยืมหนังสือต้องส่งคืนภายใน 3 วัน สงสัยว่าถ้าเป็นวันอาทิตย์ วันหยุด นับด้วยมั้ย หรือนับข้ามไป
Adun Pra asked 3 years ago

สงสัยอะครับรบกวนช่วยตอบข้อสงสัยนี้ ขอบคุณครับ