19 June 2019

ห้องสมุดต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการติวเข้มข้น GAT-ONET

ห้องสมุดต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการติวเข้มข้น GAT-ONET

มหาวิทยาลัยสยามขอเชิญชวนน้องๆ ร่วมรับการติวแบบเข้มข้นใน 3 รายวิชา ได้แก่ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม และเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ….น้องๆที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมติวได้ที่ http://goo.gl/SK1V9K
***ติวฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย***

ห้องสมุดต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการติวเข้มข้น GAT-ONET เยี่ยมชมห้องสมุด

About The Author

Related posts