18 July 2019

วันหัวใจโลก 29 กันยายน

วันหัวใจโลก 29 กันยายน

โรคหัวใจ เป็นโรคที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกเป็นอันดับต้น ๆ ถือเป็นโรคร้ายที่น่ากลัวมากอีกโรคหนึ่ง ถึงขนาดที่สมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation) ต้องกำหนดให้มี วันหัวใจโลก (World Heart Day) เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความรุนแรงของโรคนี้กันเลยทีเดียว แต่เราเชื่อว่าคนไทยหลาย ๆ คน คงจะไม่ค่อยรู้จักวันสำคัญวันนี้กันสักเท่าไร ดังนั้นในวันนี้ เราจึงจะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องราวและที่มาที่ไปของวันหัวใจโลกกัน

ประวัติความเป็นมาของวันหัวใจโลก

วันหัวใจโลกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2000 โดยสมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation) อันเกิดจากความร่วมมือของสององค์กร คือ The International Society of Cardiology (ISC) และ International Cardiology Federation ซึ่งได้ร่วมกันก่อตั้งวันหัวใจโลกขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้วันนี้เป็นวันสำคัญ
สากลที่ช่วยเตือนให้คนทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายของโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งนับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ และเป็นโรคที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกกว่า 17.5 ล้านคนต่อปี

ทั้งนี้ในช่วงสิบปีแรกของการก่อตั้งวันหัวใจโลก ทางสมาพันธ์หัวใจโลกกำหนดให้ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนเป็นวันหัวใจโลก กระทั่งเมื่อปี ค.ศ. 2011 จึงมีมติเปลี่ยนแปลงวันหัวใจโลกขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้วันที่ 29 กันยายน ของทุกปี เป็นวันหัวใจโลก สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน

วันหัวใจโลก

กิจกรรมในวันหัวใจโลก
ในวันหัวใจโลกทุกปี องค์กรสุขภาพทั่วโลกจะจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหัวใจ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้คนหันมาดูแลหัวใจของตัวเองกันให้มากขึ้น รวมถึงเรายังสามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาพันธ์หัวใจโลก เช่น แชร์เคล็ดลับการดูแลหัวใจ (Share your Healthy Heart Tip) หรือถ่ายเซลฟี่รูปหัวใจ (Healthy Heart Selfie) เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจทั่วโลกได้ นอกจากนี้ ตามแลนด์มาร์กต่าง ๆ ทั่วโลกยังมีการเปิดไฟสีแดง เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงจำนวนคนมากมายที่เสียชีวิตไปเพราะโรคหัวใจอีกด้วย

ส่วนในบ้านเรานั้น ทางกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงโรงพยาบาลต่าง ๆ ก็จะมีการจัดกิจกรรมวันหัวใจโลก โดยการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงโรคหัวใจ และการป้องกันโรคหัวใจเช่นกันค่ะ หากสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม ใกล้ที่ไหนก็ไปได้ที่นั่นในวันหัวใจโลก 29 กันยายน ของทุกปี ได้เลย

สถานการณ์โรคหัวใจทั่วโลก

องค์การอนามัยโลก เผยว่า ในปี ค.ศ. 2015 มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดถึง 17.7 ล้านคน ซึ่งถือเป็น 31% ของสาเหตุการตายในปีนั้นเลยด้วย โดยองค์การอนามัยโลกเผยว่าใน 17.7 ล้านคนนั้น มีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบถึง 7.4 ล้านคน และส่วนมากเป็นผู้คนในประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้ต่ำ

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงปี พ.ศ. 2555-2558 พบว่า อัตราการตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อประชากร 100,000 คน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปี พ.ศ. 2558 พบอัตราการตายด้วยโรคนี้เท่ากับ 22.88 ต่อประชากร 100,000 คน หรือเท่ากับ 18,922 คน เฉลี่ยคือเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดชั่วโมงละ 2 คนเลยทีเดียว

ประกาศห้ามนำเข้า-ไขมันทรานส์

17 ก.ค. 61 กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ ห้ามผลิต นำเข้า จำหน่าย “กรดไขมันทรานส์” เหตุเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด มีผลบังคับใช้อีก 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ –ข่าวจาก http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=9644#.W61tQGj7SUk
ชนิดของโรคหัวใจ รู้จักไว้ จะได้ไม่เข้าใจผิด !
เนื่องจากหัวใจของเราเกิดความผิดปกติหรือที่เรียกว่า โรคหัวใจ ได้หลายชนิด ทางการแพทย์จึงได้จำแนกโรคหัวใจตามพยาธิสภาพ หรือต้นเหตุของการเกิดความผิดปกติของหัวใจออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้
1โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยอาจวินิจฉัยได้ตั้งแต่แรกเกิด หรือไม่มีอาการใด ๆ จนกว่าจะอายุมากก็เป็นได้
2โรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการ หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากไวรัส ซึ่งไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง
3โรคกล้ามเนื้อหัวใจ อันเกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการรักษามานาน
4โรคหลอดเลือดหัวใจ อันเกิดจากความผิดปกติในหลอดเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจ เช่น มีไขมันมาเกาะทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจไม่สะดวก หรือปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ อย่างการสูบบุหรี่ และการขาดการออกกำลังกาย ซึ่งอาจทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบ เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอจนเกิดอันตราย
5โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นโรคหัวใจที่แบ่งออกได้อีกหลายชนิดมาก บางชนิดไม่เป็นอันตราย แต่บางชนิดก็มีอาการรุนแรง
6โรคหัวใจล้มเหลว ซึ่งเป็นโรคหัวใจจากภาวะที่หัวใจต้องทำงานหนักเกินไป ส่งผลให้หัวใจไม่สามารถรับเลือดเข้ามาในหัวใจและไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่ายกายได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งอาการจะมีทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง

การป้องกันตัวเองจากโรคหัวใจ
ถึงแม้โรคหัวใจจะอันตรายและน่ากลัว แต่เราก็สามารถป้องกันและดูแลรักษาหัวใจของเราได้ ดังนี้

  • โรคหัวใจป้องกันได้ ด้วยเคล็ดลับบำรุงใจ เพื่อชีวิตที่ยืนยาว
  • 10 สมุนไพรบำรุงหัวใจ ของดีใกล้ตัว มีไว้ติดครัวก็ดี
  • 20 สุดยอดอาหาร ล้างหลอดเลือดหัวใจ ไล่ไขมัน ลดความเสี่ยงหลายโรค

โรคหัวใจ

แนวทางการรณรงค์
สำรวจตนเอง ปัจจัยเสี่ยงมีหรือไม่ : ปัจจัยเสี่ยง 7 ประการ (Check Lifes Simple 7) ได้แก่

  1. ค่าความดันโลหิตครั้งสุดท้าย
  2. ค่าไขมันในเส้นเลือดครั้งสุดท้าย
  3. ค่าระดับน้ำตาลในเลือดครั้งสุดท้าย
  4. การสูบบุหรี่ (คุณสูบบุหรี่หรือไม่)
  5. น้ำหนัก รอบเอว ดัชนีมวลกาย
  6. การออกกำลังกาย (สัปดาห์ละกี่ครั้งครั้งละกี่นาที)
  7. การรับประทานอาหาร (หวาน มัน เค็ม ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์)

– หมั่นตรวจเช็คความดันโลหิต : ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยแรกๆ ที่นำสู่หัวใจและอัมพาต ถือว่าเป็นฆาตกรเงียบเพราะแฝงตัวอยู่อย่างเงียบๆไม่มีอาการแสดงเตือน ถ้าไม่วัดความดันโลหิตก็ไม่ทราบ
– ปฏิเสธการสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการสูดควันบุหรี่ : หากเลิกสูบบุหรี่ภายใน 2 ปี ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและอัมพาต จะลดลงอย่างรวดเร็ว และภายในระยะเวลา 15 ปี จะไม่พบความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและอัมพาต
รู้ระดับน้ำตาลในเลือด : ผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ 60 เสียชีวิตเพราะโรคหัวใจและอัมพาต หากปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงไม่ได้รับการรักษา ก็จะทำให้เกิดโรคหัวใจและอัมพาต
ออกกำลังกายเป็นประจำ : การออกกำลังกายระดับปานกลาง ครั้งละ 30 นาที 5 ครั้งต่อสัปดาห์สามารถลดความเสี่ยงต่อหัวใจและอัมพาตได้
– จงระวังการเลือกรับประทาน : ไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานซ์และเกลือ เพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและอัมพาต ไขมันที่มากเกินไปสามารถทำให้หลอดเลือดแดงตีบ-ตัน การบริโภคเกลือมากเกินไปจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแปรรูป ซึ่งมักจะมีเกลือค่อนข้างมาก โดยเฉลี่ยคนเราต้องการเกลือน้อยกว่า 5 กรัม ต่อวัน (ประมาณ 1 ช้อนชา) จึงควรหลีกเลี่ยงการบริโภคเกินความต้องการของร่างกาย
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ : หากเคยมีประวัติการเป็นโรคหัวใจและอัมพาต ควรเข้ารับการดูแลและพบแพทย์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่เกิดอาการอีก


กระปุกดอทคอม.  (2560).  29 กันยายน วันหัวใจโลก เพราะหัวใจต้องได้รับการดูแล.  เข้าถึงได้จาก https://health.kapook.com/view180215.html

นิตยา พันธุเวทย์ และหทัยชนก ไชยวรรณ.  (2558).  ประเด็นสารรณรงค์วันหัวใจโลก ปีพ.ศ. 2558.  เข้าถึงได้จาก  www.thaincd.com/document/hot%20news/วันหัวใจโลก%202558.pdf

เว็บไซต์ World Heart Federation-สมาพันธ์หัวใจโลก https://www.world-heart-federation.org/

Twitter : https://twitter.com/worldheartfed

Facebook :  @worldheartfederation

วันหัวใจโลก World Heart Day

About The Author

Related posts