ญี่ปุ่น

    ชื่อเรื่อง : Visit Osaka & Kansai เที่ยวโอซาก้า เกียวโตและภูมิภาคคันไซ ชื่อผู้แต่ง : อดิศักดิ์ จันทร์ดวง Call Number : พ 915.204 อ129ว 2567 แนะนำหนังสือ 17 เม.ย..2567 รายละเอียด :   หนังสือ เล่มนี้ ช่วยให้ผู้อ่าน วางแผนการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ในส่วนของโอซาก้า เกียวโตและภูมิภาคคันไซ โดยได้ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของทั้งสองภูมิภาค รวมถึงที่พัก ที่กิน แผนที่ วิธีการเดินทาง ตั๋วพาสสุดคุ้ม ค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับช่วยในการวางแผนเที่ยว   Link to Library Row Hit Heading 1 1 Visit Osaka & Kansai เที่ยวโอซาก้า […]

Visit Osaka & Kansai เที่ยวโอซาก้า เกียวโตและภูมิภาคคันไซ Read More »

    ชื่อเรื่อง : TOKYO : ญี่ปุ่น เล่มเดียวเที่ยวได้จริง ชื่อผู้แต่ง : สิรภพ มหรรฆสุวรรณ Call Number : พ 915.204 ส728ญ 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 23 ก.พ.2567   หนังสือ เล่มนี้ ช่วยให้ผู้อ่าน วางแผนการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ด้วยตนเอง  โดยได้ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศญี่ปุ่น  ในส่วนภูมิคันโต และคันไซ อาทิ Tokyo, Kamakura,  Hakone, Kawaguchiko, Osaka, Kyoto, Nara รวมถึงที่พัก ที่กิน แผนที่ วิธีการเดินทาง ตั๋วพาสสุดคุ้ม ค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับช่วยในการวางแผนเที่ยว   Link to Library Row Hit Heading

Japan : ญี่ปุ่น เล่มเดียวเที่ยวได้จริง Read More »

    ชื่อเรื่อง : TOKYO : โตเกียว เล่มเดียวเที่ยวได้จริง ชื่อผู้แต่ง : สิรภพ มหรรฆสุวรรณ Call Number : พ 915.204 ส728ต 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 17 ม.ค.2567   หนังสือ เล่มนี้ ช่วยให้ผู้อ่าน วางแผนการท่องเที่ยว เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ด้วยตนเอง  โดยได้ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโตเกียว รวมถึงที่พัก ที่กิน แผนที่ วิธีการเดินทาง ตั๋วพาสสุดคุ้ม ค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับช่วยในการวางแผนเที่ยว   Link to Library Row Hit Heading 1 1 TOKYO : โตเกียว เล่มเดียวเที่ยวได้จริง/ สิรภพ มหรรฆสุวรรณ

TOKYO : โตเกียว เล่มเดียวเที่ยวได้จริง Read More »

    ชื่อเรื่อง : Visit Hokkaido-Tohoku เที่ยวฮอกไกโด-โทโฮกุ ชื่อผู้แต่ง : อดิศักดิ์ จันทร์ดวง Call Number : พ 915.204 อ129ว 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 19 ต.ค.2566   หนังสือ เล่มนี้ ช่วยให้ผู้อ่าน วางแผนการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ในภูมิภาคฮอกไกโด-โทโฮกุ โดยได้ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของทั้งสองภูมิภาค รวมถึงที่พัก ที่กิน แผนที่ วิธีการเดินทาง ตั๋วพาสสุดคุ้ม ค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับช่วยในการวางแผนเที่ยว   Link to Library Row Hit Heading 1 1 Visit Hokkaido-Tohoku เที่ยวฮอกไกโด-โทโฮกุi/ อดิศักดิ์ จันทร์ดวง

Visit Hokkaido-Tohoku เที่ยวฮอกไกโด-โทโฮกุ Read More »