TUTHAIPUL แชร์การค้นหา ยืมหนังสือ จากหอสมุด 8 สถาบัน
ม.ธรรมศาสตร์ / ม.รังสิต / ม.หอการค้าไทย / ม.กรุงเทพ / ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ / ม.นวมินทราธิราช / ม.ศรีปทุม / ม.สยาม

Need Help?

ติดต่อ เจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์

หรือพิมพ์ข้อความแจ้งปัญหาการใช้งาน ความช่วยเหลือ เรื่องร้องเรียน ความพึงพอใจบริการ ได้ที่นี่

แหล่งค้นคว้า ฐานข้อมูลวิชาการ บทความ งานวิจัย

Thai Journal of Agricultural Science
Thai Forest Bulletin (Botany)
Suan Sunandha Science and Technology Journal
St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences
SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF ECONOMICS
Songklanakarin Journal of Science and Technology
Social Science Asia
SNRU Journal of Science and Technology
Siriraj Medical Journal
ScienceAsia
Science Engineering and Health Studies
Science Technology and Engineering Journal
Science & Technology Asia
Scholar Human Sciences
RMUTT Global Business and Economics Review
RIAN THAI International Journal of Thai Studies
rEFLections
Rangsit Journal of Educational Studies
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
PSRU Journal of Science and Technology
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
Outbreak, Surveillance, Investigation & Response
NIDA Case Research Journal
Nakhara Journal of Environmental Design and Planning
พิชิต IELTS Writing 7.0+ (ฉบับสมบูรณ์)
ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ LC : (Listening)
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
ผ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP
คิด เห็น เป็นภาพ : Visual Thinking
เจาะหัวใจภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)
พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การคิดเชิงกลยุทธ์
Perfect English for Everyday Conversation คัมภีร์พูดอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์
พีค : Peak
ทุกอย่างในชีวิต เริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ
ปั้นลูกให้รวยด้วยกระเป๋า 2 ใบ
เปลี่ยนแผลเป็นพลัง From Pain to Power
คู่มือแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านด้วยตนเอง จัดให้ดีทีละห้อง
คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
รวมคำศัพท์และตัวอย่างข้อสอบ HSK ฉบับปรับปรุง
Dropship จับเสือมือเปล่าออนไลน์ เปิดร้านไม่มีของก็ขายได้
คู่มือเรียนและใช้งาน Mobile & Wireless Networks Lab with IoT ฉบับสมบูรณ์
เรียนลัดอัศจรรย์วันเดียว...จบ ภาษาไทยครูลิลลี่

ข่าวสาร กิจกรรม ล่าสุด

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 … การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 4/2563 Read More »

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 4/2563

ความร่วมมือและการบริการทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2020 ศ.ดร.วิเชียร  เปรมชัยสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี … ความร่วมมือและการบริการทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2020 Read More »

ความร่วมมือและการบริการทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2020

ฐานข้อมูล เนื้อหาคุณภาพสูง ebooks, วารสารวิชาการและนิตยสาร, ตลอดจนเครื่องมือการสืบค้นในห้องสมุดอันหลากหลาย

บริการฐานข้อมูลออนไลน์

Who We Are

ห้องสมุดมารวย @ม.สยาม

ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม

ตรวจความซ้ำซ้อน การทำซ้ำ หรือลอกเลียนวรรณรกรรมของผู้อื่น สำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก ให้คำแนะนำการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม ตรวจความถูกต้องการเขียนอ้างอิง บรรณานุกรม

The Future of Learning is Now

Excellence Center for Teaching & Learning

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์

- เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
- วิทยาการคอมพิวเตอร์

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์

We're Here To Help You

OUR PLATFORM COMBINATION

Microsoft Teams

  • Download Google Play Click
  • Download App Store Click
  • Download PC MAC Linux Click
  • Get started  Click

ZOOM Cloud Meetings

Google Classroom

Trusted By