ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม Siam University
Keyword Title Author

ค้นหาและยืมหนังสือข้ามห้องสมุด ระหว่าง 10 สถาบัน
ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.หอการค้าไทย, ม.กรุงเทพ, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ม.นวมินทราธิราช, ม.ศรีปทุม, ม.สยาม, ม.จุฬาฯ และมหิดล

22 November 2019

บริการสมาชิก

บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus

บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus
บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus ILL เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus ILL คือ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดใ...
Read more

บริการจอง-อบรมแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล และอื่นๆ

บริการจอง-อบรมแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล และอื่นๆ
 ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ลงทะเบียนจองออนไลน์ : คลิก  ตรวจสอบการจอง : ตรวจสอบรายการลงทะเบียนอบรม จำนวนผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตร : 5-20 คน สถานที่อบรม : สำนักทรัพยากรสาร...
Read more

บริการจองห้องประชุมกลุ่ม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

บริการจองห้องประชุมกลุ่ม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
  จองห้องประชุมคลิก ที่นี่ *ห้องประชุมกลุ่ม(เปิดใหม่ พ.ศ.2561) หรือ Hacker Gang Zone จำนวน 6 ห้อง ๆ ละ 4-6 ที่นั่ง  แอร์, โต๊ะ, เก้าอี้, ไวท์บอร์ด, มีวิวสถานีรถไฟฟ้า...
Read more

บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter Library Loan

บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter Library Loan
1. ตรวจสอบบรรณานุกรมจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ – เว็บไซต์ https://e-library.siam.edu/ ที่ Searching: Discovery Service for Siam University – ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สิ...
Read more