อบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3/2566

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ม.สยาม จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! ครั้งที่ 3/2566ให้กับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องดิจิทัล สำนักหอสมุดฯ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรม:   ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ ที่: https://forms.gle/j1fBADoPxamRTbm36

เอกสารประกอบการอบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! (PDF)

https://e-library.siam.edu


แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! ครั้งที่ 3/2566https://forms.gle/tDn4bifdJ2w4Jt7B7