บริการ

library su-su library

บริการทางออนไลน์สำหรับสมาชิก เราพร้อมเสมอในการบริการออนไลน์ให้กับสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยออนไลน์ สามารถเลือกรับบริการต่างๆ ได้ตามลิงค์ ดังนี้ …

บริการของห้องสมุดทางออนไลน์ Read More »

*ขอขอบคุณ ที่กรุณาตอบแบบสอบถามฯ* Loading…

บริการ Book Delivery   บริการนี้ใช้เพื่อการขอยืมตัวเล่มหนังสือที่มีในห้องสมุด โปรดตรวจสอบรายการหนังสือ จากฐานข้อมูลของสำนักหอสมุดฯ ก่อนการขอใช้บริการ …

บริการ Book Delivery Read More »

บริการยืม-คืนหนังสือ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาสามารถค้นหาหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศที่มีในสำนักฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://e-library.siam.edu/opac/ แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ให้หาตัวเล่มหนังสือไว้ให้ ก่อนเข้ามารับตัวเล่มที่ห้องสมุด โดยแจ้งได้ที่ Line …

บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 Read More »

ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของห้องสมุด OPAC  ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการค้นหาหนังสือในห้องสมุด Library Catalog  ( คู่มือการค้นหาหนังสือ: …

OPAC ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ Read More »

การยืม (LENDING SERVICE) สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ตามสิทธิ์การยืม ดังนี้ สิทธิการยืม   …

บริการยืม-คืน Read More »

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน University of Sustainability รายการฮาร์ดคอข่าว ช่อง 5 ดำเนินรายการโดย ธนัญญา พิพิธวณิชการ

รับปริญญา มสยาม 63

ม.สยาม กำหนด พิธีรับปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา (BITEC)

ขอเชิญร่วมเข้าอบรมโครงการทักษะศิลปะครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 วาดภาพสีน้ำ เพื่อสร้างสุขภาวะพัฒนาความเข้มแข็งของจินตนาการ ผ่านงานศิลปะ …

อบรมโครงการทักษะศิลปะครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 วาดภาพสีน้ำ Read More »