บริการ

library su-su library

ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในประเทศไทย ที่อยู่ที่ไหนค้นหาได้ง่าย    Thai Digital Collection (TDC) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แหล่งรวมวิทยานิพนธ์ …

E-RESEARCH & IR Read More »

Open Dissertation & Theses ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ไหนค้นหาได้ง่าย Dissertations.se Link:  https://www.dissertations.se/ ให้คุณค้นหาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยจากสวีเดนที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ในขณะนี้ มีวิทยานิพนธ์ที่เสร็จสิ้นแล้ว 80029 รายการในฐานข้อมูล …

E-THESES Read More »

สร้าง รายงาน โปสเตอร์ ออนไลน์ กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด

There is no excerpt because this is a protected post.

ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถาบัน หลักสูตรเภสัชศาสตร์

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร …

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ Read More »

  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการฯ จาก สป.อว. ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม …

ยินดีต้อนรับ Read More »

Partron Login – Self Renew ตรวจสอบสถานะ ยืมต่อ จองหนังสือ ด้วยตนเอง

  ห้องสมุดเปิดให้บริการและให้ใช้พื้นที่อ่านหนังสือสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์แล้วจ้า… เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ ตั้งแต่วันที่  25 ตุลาคม 2564 …

ห้องสมุดเปิดบริการ (Library Open Hours) Read More »