คู่มือ-สำหรับบุคลากร

คู่มือ การปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพ  การอ้างอิงและบรรณานุกรม กฏหมายและระเบียบการปฏิบัติ เกี่ยวกับห้องสมุด ที่ควรรู้ สำหรับบุคลากร

ประเภท PDF

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

การปฏิบัติงาน

การประกันคุณภาพ

การอ้างอิงและบรรณานุกรม

กฏหมายและระเบียบการปฏิบัติ เกี่ยวกับห้องสมุด ที่ควรรู้

ประเภท Post