การส่งข้อมูลจาก Google forms ไปแสดงบน Line

วิธี การส่งข้อมูลจาก Google forms ไปแสดงบน Line

 1. เข้าไปที่ email ของเราที่ได้สร้าง Google forms ไว้แล้ว คลิกที่ “3 จุด” และเลือกที่ “โปรแกรมแก้ไขสคริปต์ / Script editor”
 2. หน้าจอ Apps Script จะแสดง โครงการที่ไม่มีชื่อ /Untitled project ให้คลิก “ตั้งชื่อโครงการ /Rename” หน้าจอจะขึ้นข้อความตามภาพกลาง และ ลบข้อความโค้ด หน้าจอจะขึ้นตามภาพที่ 3 
 3. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://brilliantpy.com/ คลิกที่เมนู “บทความ” แล้วเลือกบทความ ส่งข้อมูลจาก Google forms ไปโชว์ใน Line / Send data form Google sheet to Line notify”
 4. หน้าจอจะแสดงบทความที่เลือก ให้เลื่อนหน้าจอลงมาที่ช่องแสดง รหัสโค้ด แล้วกดที่ปุ่ม “Copy” 
 5. กลับไปที่หน้าจอ Apps Script วางรหัสโค้ด โดยใช้ ctrl+v ตรงช่องที่ 1 รหัส.gs / Code.gs จะได้หน้าจอดังรูป
 6. กลับไปที่ Google form ที่เราสร้างไว้ แล้วกด Copy ชื่อฟอร์ม/ID เฉพาะส่วนที่อยู่หลังตัว d/ จนถึงก่อน /edit แล้วกลับไปที่หน้าจอ Apps Script นำชื่อฟร์อม/ID วางแทนที่ ID เก่าในช่องที่ 6
 7. ไปที่ Google และ search คำว่า Line notify หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ https://notify-bot.line.me/th/ แล้วคลิกที่ “เข้าสู่ระบบ” แล้วใส่ email และ password  และคลิก “เข้าสู่ระบบ” (ถ้ายังไม่เคยมี email และ password ในระบบLine ให้ไปที่Line ในมือถือของเรา และเข้าไปที่ ตั้งค่า เลือกตรง บัญชี แล้วใส่ email และ password ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถนำ email และ password ไปใช้ในเว็บไซต์นี้ได้)
 8. เมื่อเข้าสู่ระบบ Line notify ด้วยบัญชีของเราแล้วให้ คลิกที่ “ชื่อบัญชี” และเลือกเมนู “หน้าของฉัน” กดที่ “ออก Token” และเลือกกลุ่ม Line ที่ต้องการแจ้งข้อมูลจาก Google form และคลิกที่ “ออก Token” จากนั้นหน้าจอจะแสดงรหัส Token ให้คลิกที่ “คัดลอก”
 9. ไปที่หน้า Apps Script นำระหัส Token ใหม่ที่คัดลอกมาวางแทนที่ Token เก่า หลังข้อความ var tokens โดยใช้ ctrl+v  แล้วกด “save project” กดที่ “run/เรียกใช้” จากนั้นหน้าจอจะแสดงบัญชีemail ให้คลิกที่emailของเรา แล้วคลิก “Allow/ตรวสอบสิทธิ์”  เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้

  10. หน้าจอจะแสดงผล บันทึกการดำเนินการ/Execution log เมื่อมีผู้กรอกแบบสอบถาม Line notify จะแจ้งเตือนไปยังกลุ่ม Line ที่เราสร้างไว้ ดังรูป

11. ให้ Line Notify แจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีผู้กรอกแบบฟอร์ม ไปที่หน้า Apps Script เลือกที่รูปนาฬิกา หรือ Triggers/ทริกเกอร์ แล้วกด เพิ่มทริกเกอร์/Add Trigger แล้วเลือกเพื่อส่งฟอร์ม/on form submit และกด Save


วิธียกเลิกการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify

1. เข้าไปยังบริการ Line Notify https://notify-bot.line.me/my/
2. เข้าสู่ระบบ Line ด้วย email และ password 
3. จะปรากฎรายชื่อ บริการที่เชื่อมต่ออยู่ในขณะนี้ หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ โปรดกดปุ่ม “ยกเลิก”