ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม Siam University
Keyword Title Author

ค้นหาและยืมหนังสือข้ามห้องสมุด ระหว่าง 10 สถาบัน
ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.หอการค้าไทย, ม.กรุงเทพ, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ม.นวมินทราธิราช, ม.ศรีปทุม, ม.สยาม, ม.จุฬาฯ และมหิดล

22 November 2019

ห้องสมุด แนะนำCD

แนะนำCD-DVD

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 มกราคม 2562

ชื่อเรื่อง           :   University English 1 ผู้จัดทำ           :   วัลลีย์ ศิริกาญจนาวงศ์ และคณะ         Call Number  :   VCD 1031 M         รายละเอียด      :   CD ประก...
Read more

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2561

ชื่อเรื่อง :                   วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุด “๗๗  จังหวัด พัฒนาทั่วไทย” ผู้จัดทำ :               ...
Read more

แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ชื่อเรื่อง           :      Malacca : The Exclusive Insight on Special City of Malaysia ผู้จัดทำ           :      China Central Television : CCTV     Call Number  :   DVD...
Read more

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ชื่อเรื่อง              :         สนุก กับข่าวสั้นอ่านง่าย Quick Easy and Fun ผู้จัดทำ               :         Terry L.Fredrickson   Call Number  :         VCD 1082 M ติด...
Read more

แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561

แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561
แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ชื่อเรื่อง : รายงานประจำปี ๒๕๖๐ Annual Report 2017 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, Tourism Authori...
Read more

แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 กันยายน 2561

แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 กันยายน 2561
ชื่อเรื่อง           :         รวมหลักไวยากรณ์โทเฟิล TOEFL Grammar ผู้จัดทำ           :         TGRE Institute Publication Call Number  :      428.0076 (สามารถติดต่อได้ที...
Read more