ห้องสมุด แนะนำCD

แนะนำCD-DVD

Clinically Oriented Anatomy / Keith L. Moore, Arthur F. Dalley and Anne M.R. Agur / 612 M822C 2014      กายวิภาคศาสตร์เชิงคลินิก ครอบคลุมข้อมูลระบบที่สำคัญพร้อมแนวคิดพื้นฐานที่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงลักษณะทางกายวิภาคของมนุษย์ได้แก่ I. Head & Neck ศีรษะและคอ II.Thorax ทรวงอก (ส่วนของร่างกายด้านหน้าอยู่ระหว่างคอกับท้อง) III.Abdomen หน้าท้อง IV.Pelvis and Perineum กระดูกเชิงกรานและฝีเย็บ V.Back หลัง (กระดูกสันหลัง & ไขสันหลัง) VI.Upper limbs/Lower limbs รยางค์บนและรยางค์ล่าง (ส่วนของร่างกายมนุษย์ตั้งแต่สะโพก ไปจนถึงข้อเท้า)  อาจกล่าวได้ว่า ‘Clinically Oriented Anatomy’ เล่มนี้เหมาะสำหรับ แพทย์ ผู้ช่วยแพทย์ (Physician […]

Health Sciences resources Read More »

book online-free books-free online-อ่าน-หนังสือ-ออนไลน์-หนังสือความรู้-ฟรี-หนังสือฟรี-ห้องสมุดหมายถึง-หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร-สำนักหอสมุด มส-ห้องสมุด มส-ห้องสมุดหมายถึง-ห้องสมุด ภาษาอังกฤษ-หนังสือความรู้รอบตัว-ฐานข้อมูล database-search ebscohost-ebscohost journals-อพส-เครือข่ายห้องสมุด-สถาบันอุดมศึกษา-เอกชน-ค้นคว้าข้อมูล-สืบค้น-thailis-งานวิจัย-วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม-TDC-thailis-งานวิจัยฉบับเต็ม-สำนักวิทยบริการ-เทคโนโลยีสารสนเทศ-วิธี-สอน-ห้องเรียน-

แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ชื่อเรื่อง : – xxx ผู้จัดทำ :  –  เลขเรียก (Call Number): – xxx รายละเอียด : – xxx ชื่อเรื่อง : – xxx ผู้จัดทำ :  –  เลขเรียก (Call Number) : – xxx รายละเอียด : – xxx แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ชื่อเรื่อง : – xxx ผู้จัดทำ :  –  เลขเรียก (Call Number): – xxx รายละเอียด : – – xxx ชื่อเรื่อง : – xxx ผู้จัดทำ :  – xxx เลขเรียก (Call Number) : – xxx รายละเอียด : – xxx แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ชื่อเรื่อง

แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2556) Read More »