บริการของห้องสมุดทางออนไลน์

บริการทางออนไลน์สำหรับสมาชิก

เราพร้อมเสมอในการบริการออนไลน์ให้กับสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยออนไลน์ สามารถเลือกรับบริการต่างๆ ได้ตามลิงค์ ดังนี้


>>  บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าทาง Line Notify (Q & A)


ห้องสมุด เปิดปิด มหาวิทยาลัยสยาม

>>  ช่วงเวลาเปิดให้บริการ (Libraries & Hours)


opac logo e-library

>>  ค้นหาหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศที่มีภายในสำนักฯ (OPAC)


>>  สมัครสมาชิกห้องสมุด (Membership)


>>  บริการ Book Delivery หรือขอรับตัวเล่มที่ห้องสมุด 


>>  บริการตรวจสอบสถานะ-ยืมต่อ-จองหนังสือ ด้วยตนเองทางออนไลน์ (Partron Login/Self Renew) 


>>  บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์/สำเนาบทความ (Electronic Information Service)


>>  บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter-Library Loan) ในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น 


>>  แนะนำ/เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด (Book Suggestion) 


>>  บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม (Reference & Bibliographic writing advice service)


>>  บริการอบรมและฝึกปฏิบัติการ (Workshops & Trainings) 


ห้องสมุดออนไลน์ มหาวิทยาลัยสยาม

>>  บริการข้อมูลสารสนเทศและคอร์สออนไลน์ (ECTL)


e-research icon siam university

>>  บริการ e-Theses & Research


>>  บริการ  SU Digital Collection


>>  บริการฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์   UPTODATE


OPAC - ห้องสมุด -library-database-

>>  บริการฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์    EBSCO host


>>  บริการฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์


>>  บริการฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์  Open Access Database


>> บริการรวบรวมข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิชาการ ม.สยาม


ห้องสมุด ม.สยาม

>> ติดตามข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรสารสนเทศ ที่เว็บไซต์ห้องสมุด https://e-library.siam.edu/