กิจกรรมห้องสมุด

library su-su library

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  ซึ่งเป็นการตรวจประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 23 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.มารุจ      ลิมปะวัฒนะ               ประธานกรรมการ อาจารย์ปิยะศักดิ์   ชมจันทร์                             กรรมการ  ผศ.อำพรรณ   ชัยกุลเสรีวัฒน์   กรรมการและเลขานุการ ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (PDF)  การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ใน 3 […]

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

โครงการ “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2566″ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  ได้จัดโครงการ “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2566″ ในกิจกรรมการฝึกอบรม “การค้นข้อมูลเพื่อการทำวิจัย ในยุค Link Data จากฐานข้อมูล EBSCO”  ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านออนไลน์โปรแกรม MS Teams  วิทยากรโดย คุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช จากบริษัท EBSCO เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของคณาจารย์ นักวิจัย  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่สำนักฯได้จัดซื้อ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม (PDF): Siam university Training 30042024 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ ที่: https://forms.gle/pv39XyhWxnH1Fdo5A กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ากิจกรรมการอบรม “การค้นข้อมูลเพื่อการทำวิจัยในยุค Link Data จากฐานข้อมูล EBSCO” ที่: https://forms.gle/9eKmYJ3a6vdxSQZP8 ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม (PDF): Siam university Training

อบรม: การค้นข้อมูลเพื่อการทำวิจัย ในยุค Link Data จากฐานข้อมูล EBSCO Read More »

New Service แนะนำบริการใหม่เอาใจสาวกเกม Board Game บอร์ดเกม…มากกว่าความสนุก คือการฝึกสมอง ช่วยลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม 15% จริงไหม? มาลองเล่นกัน ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ห้องดิจิทัล สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 12  มีหลากหลายเกมให้เลือก ได้แก่ Century Golem เป็นเกมฝึกการวางแผนทรัพยากร ผ่านการรับบทเป็นนักสะสมคริสตัล ตัวเกมเข้าใจง่าย สอนการวางแผนเส้นทางการทำคะแนนที่หลากหลาย คลิกดู วิธีการเล่น Century Golem  (ขอขอบคุณข้อมูลจาก: BGN บอร์ดเกมไนท์ ) Coding เกมถอดรหัส ผู้เล่นรับบทเป็น Hacker  ที่พยายามปกปิดข้อมูลของตนเองให้ดีที่สุด ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามเจาะข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุด คลิกดู วิธีการเล่น Coding  (ขอขอบคุณข้อมูลจาก: DNR Boardgame) Flamcraft  เฟรมคราฟต์ ผู้เล่นรับบทเป็นผู้รักษาไฟ ใช้ความสามารถของคุณสร้างสรรค์บ้านที่น่าอยู่พร้อมๆกับดูแลมังกรที่คุณรักผ่านการ์ดหลากหลายแบบ คลิกดู วิธีการเล่น Flamcraft  (ขอขอบคุณข้อมูลจาก: BGN บอร์ดเกมไนท์ ) Maevel

แนะนำบริการใหม่: Board Game Read More »

พบกับโฉมใหม่ของฐานข้อมูล Publication Finder เป็นตัวช่วยการค้นหา วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (eJournal) ที่มีให้บริการใน สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าใช้งานได้ที่ https://e-library.siam.edu  คลิกที่เมนู  “ค้นฐานข้อมูล” จากนั้นเลือกที่ “E-JOURNALS (A to Z)” วิธีการใช้งานพื้นฐานของฐานข้อมูล Publication Finder เข้าเว็บไซต์ของห้องสมุด https://e-library.siam.edu คลิกที่เมนู  “ค้นฐานข้อมูล” จากนั้นเลือกที่ “E-JOURNALS (A to Z)” ปรากฎหน้าจอ Publication Finder 1) ให้พิมพ์คำค้นหา 2) เลือกคำค้นจากชื่อเรื่อง Title 3) เลือกจำกัดข้อมูลเป็นวารสารเท่านั้น Journals Only จากนั้นคลิก Search จะปรากฏ จำนวนและรายละเอียดของวารสาร 4) คลิกเลือกอ่านวารสารฉบับเต็ม

Publication Finder for Siam University Read More »

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 1/2567 บริษัท EBSCO ได้จัดประชุม: เครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.30-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รวมทั้งได้จัดประชุมทางออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น MS Teams  โดยมีบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุม ทาง on-site ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวกัลยา ศุภพันธ์มณี นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ และทาง on-line คือ อาจารย์สุธน  สุภาวงศ์   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมของกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ในครั้งนี้ จำนวน  14 สถาบัน ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,

ประชุมกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 1/2567 Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญชวน คณาจารย์ และนักศึกษา เลือกซื้อและร่วมกิจกรรมกับ สำนักพิมพ์ และร้านบอร์ดเกมส์ พร้อมทั้งให้คณาจารย์ได้คัดเลือก หนังสือใหม่ประจำหลักสูตรเข้าห้องสมุด ในงานสยามนิทัศน์และตลาดนัดหลักสูตร 2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566  เวลา 09.00-16.00 น. ณ หน้าอาคาร 12    

สยามนิทัศน์ 2023: ตลาดนัดหนังสือ (ฺBook Fair) Read More »

The Nation https://www.nationthailand.com Bangkok Post https://www.bangkokpost.com กรุงเทพธุรกิจ  https://www.bangkokbiznews.com ข่าวสด https://www.khaosod.co.th/home คม ชัด ลึก https://www.komchadluek.net ฐานเศรษฐกิจ https://www.thansettakij.com เดลินิวส์ https://www.dailynews.co.th ไทยโพสต์ https://www.thaipost.net/main ไทยรัฐ https://www.thairath.co.th/home แนวหน้า https://www.naewna.com/index.php บางกอกทูเดย์ https://bangkok-today.com/web บ้านเมือง https://www.banmuang.co.th ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net ผู้จัดการ https://mgronline.com โพสต์ทูเดย์ https://www.posttoday.com มติชน https://www.matichon.co.th สยามกีฬา https://www.siamsport.co.th สยามดารา http://www.siamdara.com สยามธุรกิจ https://www.siamturakij.com สยามรัฐ https://siamrath.co.th นอกจากจะสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์แล้ว หากท่านต้องการอ่านในรูปแบบฉบับพิมพ์ท่านสามารถมาอ่านได้ที่ ห้องสมุด ชั้น 2 บริเวณ ข้างหลังรูปปั้นท่าน ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

แหล่งรวมหนังสือพิมพ์ออนไลน์ Read More »

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 3/2566  บริษัท EBSCO ได้จัดประชุม: เครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รวมทั้งได้จัดประชุมทางออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น MS Teams  โดยมีบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุม on-site ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม และนางสาวอรชร ยิ่งใหญ่ และทาง on-line คือ อาจารย์สุธน  สุภาวงศ์   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมของกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ในครั้งนี้ จำนวน  13 สถาบัน ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ,

ประชุมกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 3/2566 Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ม.สยาม จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง “การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์!  และการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host & EDS, UpToDate และการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดด้วยระบบ EDS”” ให้กับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องดิจิทัล สำนักหอสมุดฯ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! (PDF) ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรม:   ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ ที่: https://forms.gle/j1fBADoPxamRTbm36 https://e-library.siam.edu แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม: “การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! ครั้งที่ 3/2566” https://forms.gle/tDn4bifdJ2w4Jt7B7

อบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3/2566 Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม การประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานหลังการประเมินคุณภาพภายใน (After Action Review : AAR) ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนร่วมกับหลักสูตร/คณะวิชา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 19-1009 ชั้น 10 อาคาร 19  จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ ดร.คมเดช บุญประเสริฐ และ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  วัตถุประสงค์ เพื่อหารือแนวทางพัฒนาการดำเนินงาน และการจัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA เพื่อให้หลักสูตรนำข้อมูลไปใช้สำหรับการประเมินคุณภาพภายในต่อไป เพื่อร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่จะนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป เอกสารการประชุม: คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสยาม 2564 ข้อมูลการดำเนินงานของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA ใน“รายงานการประเมินตนเอง หน่วยงานสนับสนุน SELF-ASSESSMENT REPORT

การประชุม: ทบทวนแนวทางการดำเนินงานหลังการประเมินคุณภาพภายใน (After Action Review : AAR) Read More »