ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม Siam University
Keyword Title Author

ค้นหาและยืมหนังสือข้ามห้องสมุด ระหว่าง 10 สถาบัน
ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.หอการค้าไทย, ม.กรุงเทพ, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ม.นวมินทราธิราช, ม.ศรีปทุม, ม.สยาม, ม.จุฬาฯ และมหิดล

22 November 2019

ห้องสมุด แนะนำหนังสือ

แนะนำทรัพยากรหนังสือ (รายปักษ์)

100 Life Lessons   

100 Life Lessons   
ชื่อหนังสือ:  100 Life Lessons    ชื่อผู้แต่ง: นิ้วกลม      Call Number: พ 089.95911 น672ห 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 9 ต.ค. 2562  หนังสือ “100 Life Lessons” เล่มนี้ เ...
Read more

เทโลเมียร์ ถอดรหัสความอ่อนเยาว์ สร้างอายุยืนยาว

เทโลเมียร์ ถอดรหัสความอ่อนเยาว์ สร้างอายุยืนยาว
ชื่อหนังสือ:  เทโลเมียร์ ถอดรหัสความอ่อนเยาว์ สร้างอายุยืนยาว  ชื่อผู้แต่ง: แบล็คเบิร์น, เอลิซาเบธ      Call Number: พ 613 บ896ท 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 8 ต.ค. 2562...
Read more

คัมภีร์ชนะทุกโรค 

คัมภีร์ชนะทุกโรค 
ชื่อหนังสือ:  คัมภีร์ชนะทุกโรค  ชื่อผู้แต่ง: เกรเกอร์, ไมเคิล      Call Number: พ 613 ก762ค 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 7  ต.ค. 2562  ใครๆ ก็ไม่อยากตาย โดยเฉพาะถ้าต้องเ...
Read more

อิคิไก : วิถีชีวิตเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่น 

อิคิไก : วิถีชีวิตเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่น 
ชื่อหนังสือ: อิคิไก : วิถีชีวิตเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่น   ชื่อผู้แต่ง: การ์เซีย, เอ็กตอร์      Call Number: พ 613 ก453อ 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 6 ต.ค. 2562  หนังสือ “อ...
Read more

พื้นฐานอาชีวอนามัยแลอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-5 

พื้นฐานอาชีวอนามัยแลอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-5 
ชื่อหนังสือ:  พื้นฐานอาชีวอนามัยแลอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-5  ชื่อผู้แต่ง:  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     Call Number: 613.62 มส747พ 256...
Read more

อนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีและการประยุกต์ 

อนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีและการประยุกต์ 
ชื่อหนังสือ:  อนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีและการประยุกต์  ชื่อผู้แต่ง: รวี ลงกานี      Call Number: 332.632 ร168อ 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 4 ต.ค. 2562  หนังสือ “อนุพันธ์...
Read more

Mexico & Central America A Journey  

Mexico & Central America A Journey  
ชื่อหนังสือ: Mexico & Central America A Journey   ชื่อผู้แต่ง:  กาญจนา หงษ์ทอง       Call Number: พ 917.204 ก427ม 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 3 ต.ค. 2562   หนังสือ...
Read more

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์  

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์  
ชื่อหนังสือ: คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์   ชื่อผู้แต่ง: อรพิน ประวัติบริสุทธิ์       Call Number: 005.133 อ334ค 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 2 ต.ค. 2562  หน...
Read more

เจาะลึกตรวจสุขภาพ 4.0

เจาะลึกตรวจสุขภาพ 4.0
ชื่อหนังสือ: เจาะลึกตรวจสุขภาพ 4.0 ชื่อผู้แต่ง:  ณัฐวุฒิ รักแคว้น      Call Number:   พ 616.075 ณ361จ 2562                            รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 30 ก.ย. 256...
Read more

สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ชื่อหนังสือ: สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ชื่อผู้แต่ง: ภราดร เตียรณปราโมทย์       Call Number:  658.403 ภ191ส 2561                             ราย...
Read more