ห้องสมุด แนะนำหนังสือ

แนะนำทรัพยากรหนังสือ (รายปักษ์)

คู่มือเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาวะ

ชื่อเรื่อง : คู่มือเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาวะ  ชื่อผู้แต่ง : คณะกรรมการโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาวะ  Call …

คู่มือเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาวะ Read More »

เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ

ชื่อเรื่อง : เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ  ชื่อผู้แต่ง : …

เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ  Read More »