ห้องสมุด สาระความรู้

สาระความรู้ ด้านเทคโนโลยี-ศิลปวัฒนธรรม-วันสำคัญต่างๆ

PDPA for Library พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับงานห้องสมุด

สรุปการบรรยายเรื่อง PDPA for Library พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับงานห้องสมุด

PDPA for Library พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับงานห้องสมุด โดย อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความท้าทายในการออกแบบพื้นที่ห้องสมุดสำหรับ SOCIAL DISTANCING

หอสมุด ม.เกษตร จัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “ความท้าทายในการออกแบบพื้นที่ห้องสมุดสำหรับ Social Distancing”

อ่านบทสรุปที่ได้จากการจัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “ความท้าทายในการออกแบบพื้นที่ห้องสมุดสำหรับ Social Distancing”

วันพืชมงคล-royal-ploughing-ceremony

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล 2563 ในปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยในปีนี้รัฐบาลงดจัดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่จะมีพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศ ในวันที่ 10 พฤษภาคม เวลา 17.00 น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา ในวันที่ 11 พฤษภาคมเวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นพิธีภายใน ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้ง กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ที่จะทำเพื่อเป็นการ สร้างความเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรรมแล้ว วันดังกล่าวยังถือเป็น “วันเกษตรกร” อีกด้วย   ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางเกษตรได้ระลึกความสำคัญของการเกษตร โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปจะได้ระลึกถึง ความสำคัญของข้าว และธัญพืชที่มีคุณอเนกอนันต์ในการหล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตสมบูรณ์ทั้งกายและใจ นอกเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อพึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจอันเป็นแบบอย่างทางด้านเกษตรกรรมแก่ราษฎรชักนำให้มีใจมั่นในการประกอบอาชีพ และ เป็นเหตุของความตั้งมั่นความเจริญ ไพบูลย์ของประเทศมาโดยตลอด วันพืชมงคล หมายถึง วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่ โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ  เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อ …

วันพืชมงคล Read More »

EBSCO’s ebook Academic Collection and Clinical Collection Today – 30 June 2020

ห้องสมุดออนไลน์ ม.สยาม ขอเชิญใช้ e-books ฟรี สำหรับอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ที่ต้องการใช้งานอยู่ที่บ้าน ช่วยชาติ ช่วงโควิด 19 ผู้ใช้สามารถใช้งานอยู่ที่บ้านได้เลย  เพียง access ด้วยชื่อ user= siam  และpassword= library@2562 หมดเขต 30 มิถุนายน 2563 / EBSCO’s ebook Academic Collection and Clinical Collection. Trial period: Today – 30 June 2020 ผู้ใช้ห้องสมุดออนไลน์ สามารถเข้าถึง eBooks ฟรี 2 ฐาน ได้แก่   1) e-Books Academic Collection (..Click)  ซึ่งเป็นแพคเกจ e-Books ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีรายชื่อ …

EBSCO’s ebook Academic Collection and Clinical Collection Today – 30 June 2020 Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม-ภาวะที่เชื้อโรค COVID-19 ระบาด

ช่วงนี้ ห้องสมุดมารวย และหอสมุดกลาง เปิดให้บริการ เวลา 09.00-15.30 น. 

17 มีนาคม 2563 ประกาศ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง การเรียนการสอน Online และการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาวะที่เชื้อโรค COVID-19 ระบาด

Microsoft Bing เปิดตัวเว็บไซต์ ติดตามการติดเชื้อ coronavirus (COVID-19) ทั่วโลก

Microsoft Bing เปิดตัวเว็บไซต์ ติดตามการติดเชื้อ coronavirus (COVID-19) ทั่วโลก

ทีมงาน Microsoft Bing เปิดตัวเว็บไซต์ ช่องทาง สำหรับ ติดตามการติดเชื้อ coronavirus (COVID-19) ทั่วโลกคลิกที่แผนที่ แสดงสถิติการติดเชื้อ และ รายงานข่าวล่าสุด

แอพพลิเคชั่น DDC-Care ระบบ Tracking ติดตามผู้เดินทางเข้าประเทศ ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

แนะนำ แอพพลิเคชั่น DDC-Care ระบบ Tracking ติดตาม ผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น DDC-Care ระบบ Tracking ติดตาม ผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ที่อยู่ในข่ายต้องเฝ้าระวัง และต้อง กักตัวเองเป็นเวลา14 วัน

ตรวสอบ เช็คสถานที่ เว็บรายงาน พื้นที่เสี่ยง สถานการณ์ ผู้ติดตาม ผู้ติดเชื้อ covid19 โคโรนาไวรัส โควิด-19

Covidtracker ตรวสอบ ติดตาม เช็คสถานที่ รายงาน พื้นที่เสี่ยง สถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ covid-19 โคโรนาไวรัส โควิด-19

Covidtracker ตรวสอบ ติดตาม เช็คสถานที่ รายงาน พื้นที่เสี่ยง สถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ covid-19 โคโรนาไวรัส โควิด-19

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน ฮาร์ดคอข่าว ข่าวช่อง 5 online

มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน University of Sustainability รายการฮาร์ดคอข่าว ช่อง 5 ดำเนินรายการโดย ธนัญญา พิพิธวณิชการ