22 September 2019

ห้องสมุด สาระความรู้

สาระความรู้ ด้านเทคโนโลยี-ศิลปวัฒนธรรม-วันสำคัญต่างๆ

วันมหิดล 24 กันยายน

วันมหิดล 24 กันยายน
24 กันยายน 2562 “สยามรักษ์สุขภาพ” ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม และประชาชนทั่วไปรับการตรวจคัดกรองโรค เนื่องใน วันมหิดล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 1
Read more

วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน

วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต(คสช.) ได้กำหนดคำขวัญในวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2561 ว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” (Part...
Read more

รําลึก 29 ปี วัน สืบ นาคะเสถียร 2562

รําลึก 29 ปี วัน สืบ นาคะเสถียร 2562
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญร่วมงาน รําลึก 29 ปี สืบ นาคะเสถียร ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม  – 1 กันยายน 2562 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
Read more

“ห้องสมุดเงียบสงัด” ติด Google Trends’s Top 5 อันดับแรกการค้นหา “ห้องสมุด”

“ห้องสมุดเงียบสงัด” ติด Google Trends’s Top 5 อันดับแรกการค้นหา “ห้องสมุด”
"ห้องสมุดเงียบสงัด" ติด Google Trends’s Top 5 อันดับแรกการค้นหา "ห้องสมุด" การทำ SEO คำสืบค้นยอดนิยมของ Google Trends ประจำปี 2561-2562
Read more

15 สิงหาคม วันที่ระลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยสยาม

15 สิงหาคม วันที่ระลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยสยาม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ วัน ครบรอบ ๔๑ ปี การจากไปของ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันในระบบ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ผู้บริหาร บุคลาก...
Read more

๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ประสูติเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช...
Read more

TU-THAIPUL [EDS] Newsletter 2019

TU-THAIPUL [EDS] Newsletter 2019
เครือข่าย TU-THAIPUL  (Thammasat University Libraries & Thailand Private University Libraries) คือ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการแบ่งปันและใช้ข้อมูลทรัพยากร...
Read more

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคาร 19 จั...
Read more