อบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2/2566

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ม.สยาม ได้จัดอบรมเรื่อง การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! ครั้งที่ 2/2566” ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องดิจิทัล สำนักหอสมุดฯ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรม:   ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ ที่: https://forms.gle/uzF81FW25XoDwL8K6

เอกสารประกอบการอบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! (PDF)

 

https://e-library.siam.edu


แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! ครั้งที่ 2/2566https://forms.gle/A7cfhceJf9UqpBBM8