การจัดอันดับ

รวมสถิติการจัดอันดับที่น่าสนใจของห้องสมุด

google คนไทย ค้นหา มากที่สุด

Google trend 2019 Thailand เผย คำที่คนไทยค้นหามากที่สุดได้แก่ ชิมช้อปใช้, วิธีลงทะเบียน ชิม ช้อป ใช้, พายุเข้าญี่ปุ่น, กรงกรรม, รักติดไซเรน, กาญจนบุรี, จอร์เจีย

Google เผย คำค้นหายอดนิยม คนไทยค้นหาอะไรมากที่สุด 2019 Read More »

10 อาชีพ โดดเด่น ไม่โดดเด่น 2562

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลวิจัยทางธุรกิจ รายละเอียดที่เว็บไซต์ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ 10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง, 10 อันดับธุรกิจดาวร่วง, 10 อาชีพโดดเด่น และ 10 อาชีพที่ไม่โดดเด่น ในปี 2562 ซึ่งมีการพิจารณาจากเกณฑ์ด้านยอดขาย ต้นทุน กำไรสุทธิ ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง ภาวะการแข่งขัน และพิจารณาตามความต้องการ ความสอดคล้องของกระแสนิยม รวมถึงสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ, 2562) 10 ธุรกิจดาวรุ่ง ปี2562 ได้แก่ e-commerce การบริการทางการแพทย์และความงาม อันดับ เครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ รวมทั้งผู้ให้บริการโครงข่าย ได้คะแนนเท่ากับธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์ และธุรกิจเกมส์ ธุรกิจพัฒนา application fintech และการชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยี การท่องเที่ยว, Hostel, Modern

ม.หอการค้า เผย 10 อาชีพ อยู่ยาก ปี 62 Read More »

Top Services 2560 อันดับยอดนิยมบริการของห้องสมุด

[tabs style=”h3″ ] [tab title=”มกราคม” icon=”momizat-icon-folder”] [/tab] [tab title=”กุมภาพันธ์” icon=”momizat-icon-folder”] [/tab] [tab title=”มีนาคม” icon=”momizat-icon-folder”] [/tab] [tab title=”เมษายน” icon=”momizat-icon-folder”] [/tab] [tab title=”พฤษภาคม” icon=”momizat-icon-folder”] [/tab] [tab title=”มิถุนายน” icon=”momizat-icon-folder”] อัพเดท [/tab] [tab title=”กรกฎาคม” icon=”momizat-icon-folder”] กรกฎาคม 2560 อัพเดท [/tab] [tab title=”สิงหาคม” icon=”momizat-icon-folder”] สิงหาคม 2560 อัพเดท [/tab] [tab title=”กันยายน” icon=”momizat-icon-folder”] กันยายน 2560 อัพเดท [/tab] [tab title=”ตุลาคม” icon=”momizat-icon-folder”] ตุลาคม 2560 อัพเดท

Top Services 2560 อันดับยอดนิยมบริการของห้องสมุด Read More »

10 อันดับหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดแห่งปี 2560

อันดับผู้ยืมทรัพยากรห้องสมุดมากที่สุดแห่งปี 2560 [box type=”info”] ประเภทอาจารย์ [quote color=”#ffdf42″ bgcolor=”#046b22″ bcolor=”#5ab95a” arrow=”yes”]1. ดร.วิศรุต ตันติพงศ์อนันต์ (คณะศิลปศาสตร์) 199 ครั้ง[/quote] [quote color=”#ffdf42″ bgcolor=”#046b32″ bcolor=”#5ab95a” arrow=”yes”]2. ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 191 ครั้ง[/quote] [quote color=”#ffdf42″ bgcolor=”#046b42″ bcolor=”#5ab95a” arrow=”yes”]3. รศ.รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ (บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรนิติศาสตร์) 129 ครั้ง[/quote] [quote color=”#f1df42″ bgcolor=”#046b52″ bcolor=”#5ab95a” arrow=”yes”]4. ดร.ณัฏฐพล ศุภกมลเสนีย์ (คณะแพทยศาสตร์) 122 ครั้ง[/quote] [quote color=”#f1df42″ bgcolor=”#046b62″ bcolor=”#5ab95a” arrow=”yes”]5. ผศ.ดร.กาญจนา มหัทธนทวี (คณะวิทยาศาสตร์) 120

อันดับผู้ยืมทรัพยากรห้องสมุดมากที่สุดแห่งปี 2560 Read More »

10 อันดับหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดแห่งปี 2560

[sliderpro id=”1″] ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม 10 อันดับหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดแห่งปี 2560 10 อันดับยืมมากที่สุด/รายเดือน [tabs style=”h1″ ] [tab title=”มกราคม” icon=”momizat-icon-folder”] 10 อันดับยืมมากที่สุด/มกราคม 2560 [dropcap style=”circle” bgcolor=”#dd3333″ font=”Arial”]1[/dropcap]27 ครั้ง / ชื่อเรื่อง : Simple solutions to energy calculations / แต่งโดย : Vaillencourt, Richard / เลขหมู่ : 696 V131S 2008 /  ชั้นหนังสือ : Click–คลิกดู [dropcap style=”circle” bgcolor=”#cc6633″ font=”Arial”]2[/dropcap]10 ครั้ง / ชื่อเรื่อง : การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์

10 อันดับหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดแห่งปี 2560 Read More »