Open Access Database : ฐานข้อมูลออนไลน์ ประเภท Open Access

Open Access Database : ฐานข้อมูลออนไลน์ ประเภท Open Access

Open Access หมายถึง กระบวนการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ถูกปรับเปลี่ยนตั้งแต่สิทธิ์การสร้าง สิทธิ์การเข้าถึง สิทธิ์การใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มุ่งเน้นให้กับคนทุกคน ในส่วนการใช้คำในภาษาไทย ยังไม่มีการบัญญัติอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ดังนั้นจึงมีการใช้คำนี้ทั้งในรูป “การเข้าถึงแบบเปิด” และ “การเข้าถึงอย่างเสรี” ทั้งนี้มีฐานข้อมูล Open Access บางฐานที่สามารถสืบค้นได้จาก EBSCO Discovery Service  (ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ) ที่สามารถค้นหาและใช้ทรัพยากรฯ ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 13 สถาบัน  


DOAB  Link: https://www.doabooks.org/
แหล่งข้อมูลหนังสือวิชาการอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา สามารถสืบค้นในที่เดียวได้จากฐานข้อมูล EDS


DOAJ Link:  https://www.doaj.org/
แหล่งข้อมูลวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา สามารถสืบค้นในที่เดียวได้จากฐานข้อมูล EDS


Cambridge Core Open Access Link:  https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access  eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา  ข้อมูลที่มีอยู่ในคอลเลคชั่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งสถาบันสามารถเข้าถึงได้ฟรี ในแพลตฟอร์ม: Cambridge Core ( www.cambridge.org/core


F1000Research  Link:  https://f1000research.com/
แหล่งข้อมูลบทความและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์   สามารถสืบค้นในที่เดียวได้จากฐานข้อมูล EDS


PubMed  Link:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
แหล่งข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถสืบค้นในที่เดียวได้จากฐานข้อมูล EDS


Taylor&Francis | Online  Link: https://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals
ฐานข้อมูวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา สามารถสืบค้นในที่เดียวได้จากฐานข้อมูล EDS


Google Scholar  Link:  https://scholar.google.co.th/
แหล่งรวมงานเขียนทางวิชาการ


    New York City School Library System Link: https://nycdoe.libguides.com/COVID-19ebooks/free COVID-19 Children’s eBook Collection  แหล่งรวมหนังสือภาษาต่างประเทศของเด็กเกี่ยวกับโรคโควิด


PDF Drive Link:  https://www.pdfdrive.com/

แหล่งรวมไฟล์ PDF eBooks ที่มีจำนวนมากถึง 81,851,725 eBooks ให้ดาวน์โหลดฟรี ไม่มีขีดจำกัดในการดาวน์โหลด


PLOS|ONE  Link:  https://www.plos.org/
แหล่งข้อมูลวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์


OA Link: https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books   รวมวารสาร และหนังสือ open access 


       The UNESCO OA Link: https://unesdoc.unesco.org/library   รวมสิ่งพิมพ์ OA ของ UNESCO : ซึ่งส่วนมากเกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา มีหลากหลายภาษา: 9,427 results in Open Access resources


OPENBASE.IN.TH  Link:  http://www.openbase.in.th/
คลังเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับประเทศไทย


Open Textbook Library Link: https://open.umn.edu/opentextbooks  คลังตำราเรียนแบบเปิด ครอบคลุมสาขาวิชา Business, Computer Science, Education, Engineering, Humanities Journalism, Media Studies & Communications, Law, Mathematics, Medicine, Natural Sciences, Social Sciences, Student Success


THAIJO  Link:  https://www.tci-thaijo.org/
รวบรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พัฒนาโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) สามารถสืบค้นในที่เดียวได้จากฐานข้อมูล EDS


Ag eBook  Link: https://ag-ebook.lib.ku.ac.th/
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


หน่วยงานที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
  • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) eBook Link: https://www.stkc.go.th/ebook

Open Dissertation & Theses ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ไหนค้นหาได้ง่าย

Dissertations.se Link:  https://www.dissertations.se/ ให้คุณค้นหาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยจากสวีเดนที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ในขณะนี้ มีวิทยานิพนธ์ที่เสร็จสิ้นแล้ว 80029 รายการในฐานข้อมูล และประมาณครึ่งหนึ่งพร้อมให้ดาวน์โหลดเป็น PDF/ Dissertations.se lets you search among university dissertations from Sweden, written in English. At the moment there are 80029 finished dissertations in the database – and about half of these are available for download as PDF.


DiVA portal Link:  http://www.diva-portal.org เป็นเครื่องมือในการค้นหาคลังข้อมูลของสถาบันสำหรับสิ่งพิมพ์วิจัย บทความในวารสาร หนังสือ ชุดข้อมูล บทในหนังสือ เอกสารการประชุม ผลงานศิลปะ รายงาน และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ที่เขียนขึ้นในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย 50 แห่ง  ฐานข้อมูล DiVA portal จะมีข้อมูลบรรณานุกรม ซึ่งมักจะเป็นบทคัดย่อและในหลายกรณีจะมีลิงค์ไปยังเนื้อหาฉบับเต็มที่มีการเผยแพร่ในฐานข้อมูลของสถาบัน


EBSCO Open Dissertation Link:  https://biblioboard.com/opendissertations เป็นความร่วมมือระหว่าง EBSCO และ BiblioLabs และในปี 2014 ได้ขยายความร่วมมือกับ H.W. Wilson Foundation เพื่อสร้างฐานข้อมูล American Doctoral Dissertations โดยรวบรวมดัชนีสิ่งพิมพ์จาก H.W. Wilson และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่เป็นที่ยอมรับจาก American Universities, 1933-1955 ในปี 2015 ได้รวบรวมและเผยแพร่ปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 1955 จนถึงปัจจุบัน


EThOS e-theses online service Link:  https://ethos.bl.uk/Home.do เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการวิทยานิพนธ์ระดับชาติของสหราชอาณาจักร มีข้อมูลประมาณ 500,000 รายการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลจากสถาบันมากกว่า 120 แห่ง ข้อมูลเหล่านี้ประมาณ 260,000 รายการ ให้สิทธิ์เข้าถึงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ไม่ว่าจะผ่านการดาวน์โหลดจากฐานข้อมูล EThOS หรือผ่านลิงค์ไปยังที่เก็บของสถาบันเอง


NDLTD: GLOBAL ETD SEARCH Link:  http://search.ndltd.org  เป็นบริการฟรีสำหรับนักวิจัยในการค้นหาวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6,347,219 รายการ บริการนี้จัดทำโดย Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)/ The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD). Search the 6,347,219 electronic theses and dissertations contained in the NDLTD archive.


OhioLINK: Electronic Theses & Dissertations Center Link: https://etd.ohiolink.edu ศูนย์ ETD ของ OhioLINK เผยแพร่วิทยานิพนธ์เกียรตินิยม, ปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์จากนักศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมใน  OhioLINK: ETD Center / OhioLINK’s ETD Center pubtishes honors theses, theses and dissertations froms students at participating Ohio colleges and universities.


  ProQuest Open-Access Link:  https://www.proquest.com ผู้ใช้สามารดาวน์โหลดปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของเนื้อหาการเข้าถึงแบบเปิดมากกว่า 50,000 รายการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เคยมีอยู่ในฐานข้อมูล PQDT Open รวมถึงการค้นหานอกเหนือจากวิทยานิพนธ์ คือมีเอกสารมากกว่า 700 ล้านฉบับ ในรูปแบบต่างๆ เช่น จาก HTML, PDF, วิดีโอ, หนังสือ และอื่นๆ


THESES CANADA Link:  https://library-archives.canada.ca/eng/services/services-libraries/theses/Pages/search-theses-canada.aspx วิทยานิพนธ์แคนาดาเปิดตัวในปี 2508 ตามคำร้องขอของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยของแคนาดา เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและหอจดหมายเหตุแคนาดา (LAC) และมหาวิทยาลัยเกือบ 70 แห่งที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยแคนาดา / THESES CANADA Theses Canada, launched in 1965 at the request of the deans of Canadian graduate schools, is a collaborative program between Library and Archives Canada (LAC) and nearly 70 universities accredited by Universities Canada.


ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในประเทศไทย ที่อยู่ที่ไหนค้นหาได้ง่าย

Thai Digital Collection (TDC) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แหล่งรวมวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย
>> http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
** ใช้งานต้องสมัครสมาชิกก่อน


Siam University Research ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสยามแบบออนไลน์ ประกอบด้วย งานวิจัยจากอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก มาให้บริการในรูปแบบ Open Access ดาวน์โหลดงานวิจัยได้แม้จะอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย
>> https://e-research.siam.edu/


Research Gateway Common Service สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
แพลตฟอร์มเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลงานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ ภายในประเทศ เช่น คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล (DRIC) รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (Full Text ไม่ได้มีทุกรายการ)
>> http://www.researchgateway.in.th
**ก่อนใช้งานต้องสมัครสมาชิก


ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital (วช.)
รวมรวบงานวิจัยมากมาย และสามารถดาวน์โหลดเป็นเอกสารฉบับเต็ม หรือเฉพาะบทที่ต้องการได้ มีจำนวนทรัพยากรทั้งหมดถึง 248,686 รายการ
>> http://dric.nrct.go.th/Index
**ก่อนใช้งานต้องสมัครสมาชิก


คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)
คลังวิจัยสถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งานวิจัยจากอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม
>> https://cuir.car.chula.ac.th


ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แบบออนไลน์บนเมนู TU Digital Collection ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท – เอก มากกว่า 2 หมื่นรายการ ให้บริการในรูปแบบ Open Access ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ได้
>> https://digital.library.tu.ac.th 


ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฐานข้อมูลรวมงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ยกเว้น สารนิพนธ์ไม่มีออนไลน์)
>> http://library.lib.ru.ac.th/screens/mainmenu_thx.html


ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Digital Repository
รวบรวมผลงานวิจัยของบุคลากร วิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
>> http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace


ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มธบ. อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
>> https://lib.dpu.ac.th/page.php?id=6488


ฐานข้อมูล Dspace มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฐานข้อมูลที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและเผยแพร่ให้ผู้อ่านทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
>> http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php


คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สามารถใช้เสิร์ชเอ็นจินของทางคลังเข้าไปส่องงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของสถาบันได้ โดยแต่ละงานวิจัยจะถูก
จัดให้อยู่ภายใต้คณะวิชาต่างๆ
>> http://kb.psu.ac.th/psukb


ฐานข้อมูลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
>> https://pqdtopen.proquest.com/search.html


ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
รวมงานวิจัยที่สนับสนุนทุนวิจัย โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม
>> https://data.go.th/organization/nrct


งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
รวบรวมงานวิจัย รายงานการศึกษา และโครงการศึกษาวิจัย (เข้าไปที่เมนู ห้องสมุดกฎหมาย >> ผลงานวิจัย)
>> http://www.krisdika.go.th


ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน  กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน
แหล่งรวมงานวิจัยด้านแรงงาน ให้ข้อมูลทั้งบทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม
>> http://research.mol.go.th/2013


ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (OEC Knowledge and Data Center) เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณาพ ให้แก่องค์กร/หน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  มีระบบสมาชิกที่จะส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

>>   www.thaiedresearch.org


งานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า
รวมงานวิจัย บทความ และวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารต้องสมัครสมาชิกก่อน ซึ่งสามารถ Login ด้วย Facebook
>> https://www.kpi.ac.th/knowledge/research


ผลงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

>>  https://www.si.mahidol.ac.th/th/research-academics/research/ser.asp


ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อและลิงค์ Open Access eBooks & eJournals / eTheses & eResearch (30 June 2023)

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อและลิงค์ Open Access eBooks & eJournals 2021