ห้องสมุด e-book แนะนำ

library su-su library

สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ของ ม.สยาม เท่านั้น! ที่ได้รับสิทธิ์อ่าน …

eBooks: SE-ED E-library Read More »

นักศึกษาและคณาจารย์ เชิญอ่าน eBooks ฟรี!!! แหล่งรวมไฟล์ PDF eBooks …

eBooks: PDF Drive Read More »

นักศึกษาและคณาจารย์ สามารถเข้าถึง Textbooks ฟรี!!! เปลี่ยนการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยคลังตำราเรียนแบบเปิด Open Textbook Library …

eBooks: Open Textbooks Read More »

คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสยาม 2562

Fundamentals of Investments - Valuation and Management Eight Edition

ชื่อหนังสือ: Fundamentals of Investments – Valuation and Management Eight Editionby Bradford D. Jordan, Thomas W. Miller Jr., Steven D. Dolvin, CFA

  คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด จัดทำโดย  คณะอนุกรรมการด้านงานวรรณกรรม  กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. …

คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด Read More »

หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยสยาม ห้องสมุด library siam university

[ad id=’5898′] ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดให้ดาวน์โหลด หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ ๙​เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย​ …

หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ ๙​เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย Read More »