18 September 2019

ห้องสมุด สาระความรู้

สาระความรู้ ด้านเทคโนโลยี-ศิลปวัฒนธรรม-วันสำคัญต่างๆ

หนังสือเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หนังสือเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด ๔ เล่ม แบ่งเป็นหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ ประมวลบทความ และองค์ความรู้อย่างละ ๑ เล่ม เนื้อภายในหนังสือประกอบด้วยความเป...
Read more

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Financ...
Read more

“ไร้ที่ติ” Alita: Battle Angel โดย เจมส์ คาเมรอน

“ไร้ที่ติ” Alita: Battle Angel โดย เจมส์ คาเมรอน
“ไร้ที่ติ” Alita: Battle Angel โดย เจมส์ คาเมรอน (James Cameron ผู้กำกับที่โด่งดังมาจาก คนเหล็ก2029, ไททานิค และอวตาร) การที่ว่าไร้ที่ตินี้ คงเป็นคำกล่าวที่ไม...
Read more

วิธีใช้ Google หา วัน เดือน ปี ที่พิมพ์เขียนโพสบทความในเว็บเพจเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต

วิธีใช้ Google หา วัน เดือน ปี ที่พิมพ์เขียนโพสบทความในเว็บเพจเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต
คุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งคำถามเหล่านี้หรือไม่ ?   วิธีหา วัน เดือน ปี ที่เขียนเว็บ, วันที่เขียนโพส, วันที่ที่อัพโหลด, ถูกเขียน, วันที่สืบค้น, วิธีเขียนรายการอ้างอิง, เขี...
Read more

เปิดไฟล์ PDF แสดงบุ๊กมาร์ก-Bookmarks อัตโนมัติ

เปิดไฟล์ PDF แสดงบุ๊กมาร์ก-Bookmarks อัตโนมัติ
  สมมติว่า คุณได้ทำ Bookmark เอกสาร PDF เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่อยากให้ เปิดไฟล์เอกสาร PDF นี้แล้ว แสดง หรือเปิดแถบ Bookmark ขึ้นมาอัตโนมัติ ให้มองเห็นเลย (Open PDF fi...
Read more

ม.หอการค้า เผย 10 อาชีพ อยู่ยาก ปี 62

ม.หอการค้า เผย 10 อาชีพ อยู่ยาก ปี 62
นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลวิจัยทางธุรกิจ รายละเอียดที่เว็บไซต์ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอกา...
Read more

กรุงเทพมหานคร มลพิษฝุ่นละอองในอากาศ และหน้ากากอนามัย N95

กรุงเทพมหานคร มลพิษฝุ่นละอองในอากาศ และหน้ากากอนามัย N95
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกในปี 2561 ระบุว่า ในแต่ละปีจะมีประชากร เสียชีวิตก่อนวัยอันควร อันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศ ไม่ต่ำกว่า 6,500,000 คน ประเทศจีนและอินเดีย เป็นประเทศท...
Read more

ปาบึก (PABUK)

ปาบึก (PABUK)
พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 6.2 องศาเหนือ ลองจิจูด 105.5 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตร...
Read more

วันขึ้นปีใหม่

วันขึ้นปีใหม่
วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่ 1 มกราคม ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่สากลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การกำหนดวันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่นั้น เป็นการนับแบบสุริยคติ คือ ใช้พระอา...
Read more

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ สัตว์ป่า (Wildlife) หมายถึง สัตว์ทุกชนิดทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์ปีก และแมลง หรือแมง ที่เกิดและดำรงชีวิตอยู่ใ...
Read more