19 June 2019

สาระความรู้

สาระความรู้ ด้านเทคโนโลยี-ศิลปวัฒนธรรม-วันสำคัญต่างๆ

วันสิ้นปี 31 ธันวาคม

วันสิ้นปี 31 ธันวาคม
วันสิ้นปี (ภาษาอังกฤษ: End-Of-Year) คือ วันสุดท้ายของปี หรือวันที่ 31 ธันวาคม ตาม ปฏิทินเกรโกเรียน (อังกฤษ: Gregorian Calendar) ซึ่งมีการใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2125 (ค.ศ. 1...
Read more

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ สัตว์ป่า (Wildlife) หมายถึง สัตว์ทุกชนิดทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์ปีก และแมลง หรือแมง ที่เกิดและดำรงชีวิตอยู่ใ...
Read more

วันคริสต์มาส

วันคริสต์มาส
วันคริสต์มาสเป็นวันหยุดประจำปี ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูซึ่งตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม  คำว่า “คริสต์มาส” เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Christmas มาจากคำภาษ...
Read more

วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม

วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม
วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เหล่านักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้แ...
Read more

คนไทยใช้อินเตอร์เน็ต ค้นหาอะไรมากที่สุด

คนไทยใช้อินเตอร์เน็ต ค้นหาอะไรมากที่สุด
คนมากกว่าครึ่งโลกใช้งานอินเตอร์เน็ต โดย ปัจจุบัน(ปี ค.ศ.2018) มี 4.021 พันล้านคนที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต จากประชากรทั้งโลก 7.593 พันล้านคน โดยมีผู้ใช้งาน Social Media มากถึง...
Read more

วันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญ
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ  เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวร ให้แก่ปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475...
Read more

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ได้ก่อกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชา...
Read more

WordPress 5.0 กดอัปเดตปุ๊บ ชีวิตเปลี่ยน

WordPress 5.0 กดอัปเดตปุ๊บ ชีวิตเปลี่ยน
WordPress 5.0 กดอัปเดตปุ๊บ ชีวิตเปลี่ยน เป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริงเลย แต่เปลี่ยนไปเป็นแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าเป็นแนวไหนระหว่าง ชอบรสนิยมเก่า(รุ่น Classic Editor) ห...
Read more

วันนักศึกษาวิชาทหาร 8 ธันวาคม

วันนักศึกษาวิชาทหาร 8 ธันวาคม
วันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารเพื่อรำลึกถึงวีรกร...
Read more

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๓โดยคุณหญิง เนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา เป็นผู้ริเริ่ม หลักการและเหตุผลที่ม...
Read more