เกียรติบัตรออนไลน์ เนื่องในกิจกรรม วันสุนทรภู่ กวีเอกโลก 26 มิถุนายน

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ทดสอบออนไลน์ เนื่องใน วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน พร้อมรับใบ เกียรติบัตรออนไลน์  ดาวน์โหลดได้ทันที (ตารางค้นหาเกียรติบัตรอยู่ใต้ฟอร์มถามตอบปัญหา ด้วยอีเมล์ที่ท่านสมัคร) จัดโดย หอสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  อ่านประวัติสุนทรภู่ เพื่อตอบคำถามได้ผ่านฉลุย คลิก..


ร่วมทดสอบความรู้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ขอเชิญร่วมกิจกรรม แบบทดสอบรับ เกียรติบัตรออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา