ห้องสมุดเปิดบริการ (Library Open Hours)

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ห้องสมุดจึงขยายเวลาการส่งคืนหนังสือให้สมาชิกทุกท่าน จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ฟรี ไม่ต้องเสียค่าปรับ 

การเปิดบริการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 สิงหาคม 2564  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

 • เปิดบริการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.
 • ปิดบริการ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  * งดบริการ บุคคลภายนอก ตั้งแต่วันที่  16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
วันปิดบริการห้องสมุด เดือนตุลาคม 2564
• 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
21 ตุลาคม วันออกพรรษา
22 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันปิยะมหาราช
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

October 2021 Siam University Library Closures
• 13 October King Rama IX Memorial Day
21 October Ok Phansa Day (End of Buddhist Lent)
22 October Substitution for Chulalongkorn Memorial Day
23 October Chulalongkorn Memorial Day

ข้อกำหนดการเข้าใช้บริการ  ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยสยาม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสมุด
 • ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร
 • ทำความสะอาดสิ่งพิมพ์ก่อนและหลังให้บริการ
 • ทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 

บริการสำหรับสมาชิก ขอรับบริการทางออนไลน์ได้ตามลิงค์ ดังนี้

>>  บริการ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และเครื่องมือ, WiFi เพื่อให้บริการคณาจารย์เละนักศึกษาในการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ห้องสมุด Study Rooms (ห้องละ 1 คน)

>>  คลิก ค้นหาหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศที่มีภายในสำนักฯ

>>  สมัครสมาชิกห้องสมุด (Membership)

>>  บริการ Book Delivery หรือขอรับตัวเล่มที่ห้องสมุด โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ให้หาตัวเล่มหนังสือไว้ให้ ก่อนเข้ามารับ แจ้งได้ที่ Line หน้าเว็บไซต์ https://e-library.siam.edu/ หรือโทร 024570068 ต่อ 5142 e-mail: lib2@siam.edu

>>  บริการตรวจสอบสถานะ-ยืมต่อ-จองหนังสือ ด้วยตนเองทางออนไลน์

>>  จองหนังสือด้วยตนเอง หากหนังสือนั้นมีผู้ยืมไปแล้ว ซึ่งระบบจะแสดงสถานภาพเป็นวันที่คืนหรือ STATUS Due (Date)

>>  บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์/สำเนาบทความ

>>  บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter-Library Loan) 

>>  เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ หากท่านต้องการให้ห้องสมุดมีหนังสือไว้บริการ

>>  บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

>>  บริการข้อมูลสารสนเทศและคอร์สออนไลน์

>>  บริการอบรมและฝึกปฏิบัติการผ่านทางออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (INFORMATION LITERACY) 

>>  บริการฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์

>>  ติดตามข้อมูลข่าวสารห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ที่เว็บไซต์ https://e-library.siam.edu/


การติดต่อ

 • บริการยืม-คืนหนังสือ 0-2457-0068 ต่อ 5142
 • บริการสืบค้นสารสนเทศฯ 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 26
 • บริการวารสาร/บทความ 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 22
 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 22
 • บริการอบรมและฝึกปฏิบัติการ 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 22
 • บริการเสนอซื้อทรัพยากรฯ เข้าห้องสมุด 0-2457-0068 ต่อ 5145
 • บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 0-2457-0068 ต่อ 5245 กด 22