แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2561

แนะนำCD ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2561

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 ส.ค. 2561ชื่อเรื่อง :  LASIK & Cataract : An overview
ผู้แต่ง :    Focus Media
CALL NUMBER: CD 00646 M 2010
รายละเอียด : แนะนำ CD  LASIK & Cataract : An overview ที่ให้ความรู้ในเรื่อง“LASIK” (Laser In Situ Keratomileusis) และ ต้อกระจก อธิบายถึงภาพโดยรวมประเด็นหลักในเรื่องการรักษาสายตาสั้น ยาว และเอียง โดยการเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาด้วยเลเซอร์ โดยใช้เครื่อง Microkeratome และรายละเอียดในเรื่อง “ต้อกระจก” ซึ่งเป็นโรคที่เลนส์แก้วตามีความขุ่นมัวจนกระทบต่อการมองเห็นไม่มีอาการเจ็บปวดโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่มีแสงสว่างจ้า แต่กลับมองเห็นเกือบปกติในที่มืดสลัว เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย สามารถรักษาให้หายขาดได้
This presentation has two sections. The first section discusses in details the anatomy and functioning of the eyes, refractory errors and correction with “LASIK”, its advantages and various other factors. The second section deals with “Cataract” – a condition in which the eye lens is clouded affection vision, its diagnosis and surgery.


ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 ส.ค. 2561ชื่อเรื่อง :-      โคลนและหิมะถล่ม : Landslide and Snowslide
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00646 M 2010
รายละเอียด :- แนะนำ E-book โคลนและหิมะถล่ม : Landslide หนึ่งใน E-book รวมความรู้ ชุดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยซีดีรอมเรื่อง “โคลนและหิมะถล่ม”จะครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานตั้งแต่ความหมาย ประวัติความเป็นมาทั้งในและต่างประเทศ สาเหตุ ประเภท ลักษณะ วิธีการเอาตัวรอด ไปจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เสนอแนะแนวทางที่จะนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิต พร้อมเกร็ดความรู้ช่วยเสริมความเข้าใจ เน้นข้อเท็จจริง ไม่แทรกความคิดเห็น โดย Siam Archives Co., Ltd.

 

แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2561