แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

สนุกกับข่าวสั้นอ่านง่าย-quick-easy-and-funชื่อเรื่อง              :         สนุก กับข่าวสั้นอ่านง่าย Quick Easy and Fun
ผู้จัดทำ               :         Terry L.Fredrickson  
Call Number  :         VCD 1082 M ติดต่อบรรณารักษ์ห้อง Study room
รายละเอียด       :         แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ใช้ร่วมกับการอ่านออกเสียง ในหนังสือ Quick, easy and fun สนุกกับข่าวสั้นอ่านง่าย ซึ่งได้รวบรวมข่าวสั้นอ่านง่ายที่เคยลงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และนำมาจัดแยกประเภทของข่าวที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันออกเป็นบทๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยตัวเอง ผลงานโดย Terry L. Fredrickson (MA in TESOL<Teaching English to Speakers of Other Languages>) บรรณาธิการพิเศษหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ผู้ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานด้านการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมายาวนานเกือบ 30 ปี


                                               english-for-job-applications

ชื่อเรื่อง           :         English for Job Application
ผู้จัดทำ            :         Tipamas Chumworatayee   
Call Number  :         VCD 1079 M ติดต่อบรรณารักษ์ห้อง Study room
รายละเอียด       :         แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ใช้ร่วมกับการอ่านออกเสียงในหนังสือ English for Job Application โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยผู้เรียนที่กำลังจะจบการศึกษาและบุคคลที่กำลังมองหางานทำ ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่ความสำเร็จในการสมัครงาน  สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการนำเอาเว็บไซต์มาช่วยในการหาตำแหน่งงานและการกรอกใบสมัครงาน ตลอดจนการสัมภาษณ์งานซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความแท้ทายอย่างมากสำหรับผู้หางาน โดยแต่ละบทมีคำอธิบายอย่างละเอียดพร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่หลากหลายเพื่อให้ได้ฝึกฝนในสิ่งที่ได้เรียนรู้มา ก่อนทำแบบฝึกหัดจำลองสถานการณ์ท้ายบท โดยการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทเรียนนั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การสมัครงานจริงได้อย่างมั่นใจ ผลงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพมาศ ชุมวรฐายี

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561