แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561

แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561

รายงานประจำปี-ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งชื่อเรื่อง : รายงานประจำปี ๒๕๖๐ Annual Report 2017 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, Tourism Authority of Thailand
CALL NUMBER: –
รายละเอียด : แนะนำ CD การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่นำเสนอข้อมูลประจำปี 2560 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (General Information on the Tourism Authority of Thailand) ทั้งในเรื่องประวัติความเป็นมา (TAT Background) พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร วิสัยทัศน์ (TAT’s Vision, Mission and Organisational Targets) คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ททท. (TAT Board of Directors and TAT Executives) โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ (Structure, Power and Duties of Subcommittees and Committees Appointed by the TAT Board of Directors) ผลการดำเนินงาน (TAT Operations) และภาคผนวก (Appendix) ในรูปแบบ Bilingual

 


National Geographic-My Brilliant Brainชื่อเรื่อง :- My Brilliant Brain ปลดล็อคอัจฉริยภาพมนุษย์

ผู้จัดทำ :– National Geographic
เลขเรียก (Call Number) :– DVD 00415 M
รายละเอียด :- แนะนำ DVD My Brilliant Brain ปลดล็อคอัจฉริยภาพมนุษย์n สารคดีไขรหัสอัจฉริยภาพแห่งมนุษย์แบบละเอียดลึกซึ้ง อธิบายลักษณะและความแตกต่างของความฉลาดแห่งสมองมนุษย์ ความเหมือนที่แตกต่างที่สุดของอัจฉริยภาพระหว่างเพศหญิงและชาย ภายในประกอบด้วยเรื่องราว 3 ตอน 3 ชั่วโมง ได้แก่ I อัจฉริยะตั้งแต่เกิด – Born Genius II อัจฉริยะโดยบังเอิญ – Accidental Genius และ III อัจฉริยะกำหนดได้ – Make Me a Genius เรียบเรียงข้อมูลและให้เสียงภาษาไทยโดย วนิษา เรซ (Vanessa Race) หรือคุณหนูดี สารคดีคุณภาพเจ้าของรางวัลแบมฟ์รอคกี้อวอร์ด สาขารายการวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยายอดเยี่ยม ผลงานโดย National Geographic และ STG Multimedia

 


แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561