วารสารทันตกรรมจัดฟันไทย

ชื่อวารสาร: วารสารทันตกรรมจัดฟันไทย: Thai Journal of Orthodontics
Print ISSN: 2822-0293
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตรวจสอบกลุ่มที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=11814)
สำนักพิมพ์: สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย / Thai Association of Orthodontists
รายละเอียด: Thai Journal of Orthodontics (Thai J Orthod), is a peer-reviewed journal covering all areas of orthodontics and related fields, online launched in 2016. It is published two issues per year (Semi-yearly; January-June, July-December) by Thai Association of orthodontists.

The aim of journal is to disseminate the advancement in orthodontic sciences, education and orthodontic practice for readers.

Article processing charge (APC): Free

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: วารสารทันตกรรมจัดฟันไทย Thai Journal of Orthodontics