นักการเมืองถิ่น จังหวัดตราด

ชื่อเรื่อง : นักการเมืองถิ่น จังหวัดตราด  ชื่อผู้แต่ง : นพดล พรามณี  Call Number : 324.2092 น169น 2559  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 29 มี.ค.2566 หนังสือ “นักการเมืองถิ่น จังหวัดตราด” หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมรายงานการวิจัยโครงการสำรวจเพื่อประมวลนักการเมืองท้องถิ่น จังหวัดตราด โดยนำข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์นักการเมืองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียน มาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงภูมิพลังและบทบาทของนักการเมืองถิ่นจังหวัดตราด และสภาพความเป็นไปทางด้านการเมืองในพื้นที่จังหวัดตราด ตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2476 จนถึงการเลือกตั้งตั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ.2554 ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักการเมือง นักพัฒนาการเมือง นักวิชาการ และบุคคลที่สนใจการเมืองการปกครอง มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้   Link to Library Row Hit Heading 1 1 นักการเมืองถิ่น จังหวัดตราด / นพดล พรามณี   […]

นักการเมืองถิ่น จังหวัดตราด Read More »