ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม : Obstetric Crisis

ชื่อเรื่อง : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม : Obstetric Crisis  ชื่อผู้แต่ง : –  Call Number: 618.2 ต367 2561  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 30 ก.ค. 2564 หนังสือ“ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม : Obstetric Crisis” หนังสือเล่มนี้เป็นการดูแลสตรีตั้งครรภ์ สูติกรรมแม่ที่พบบ่อย เช่น การคลอดติดไหล่ ตกเลือดหลังคลอด ภาวะชักจากครรภ์เป็นพิษ ภาวะสายสะดือย้อย ฯลฯ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อมารดาและทารกได้ พร้อมภาพประกอบทำให้ผู้ที่ศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นจากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 2 ตำราประกอบภาพ : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม / วิทยา ถิฐาพันธ์, ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์, บรรณาธิการ ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม : Obstetric Crisis

ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม : Obstetric Crisis Read More »