มองให้ขาด นำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ 

ชื่อเรื่อง : มองให้ขาด นำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์  ชื่อผู้แต่ง : สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์   Call Number : พ 382 ส665ม 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  19 ก.พ.2565 หนังสือ “มองให้ขาด นำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ ” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานได้ทราบถึงจุดผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการทำงาน อาทิเช่น ด้านความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดจากเรื่องสิทธิประโยชน์ภาษีอากรของการนำเข้า-ส่งออก, เรื่องที่ต้องระวังเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ถ้าหากเกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเราจะมีวิธีแก้ไขความผิดพลาดนั้นอย่างไร เราจะชวนคุณผู้อ่านมา มองให้ขาด นำเข้า-ส่งออก และ โลจิสติกส์กันเพราะหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดและสามารถตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอน !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 มองให้ขาด นำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ / […]

มองให้ขาด นำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ Read More »