วารสารประสาทศัลยศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารประสาทศัลยศาสตร์ Print ISSN: 1906-7984 สำนักพิมพ์: หจก.สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร รายละเอียด แนะนำวารสาร 22 ส.ค. 2563 วารสารประสาทศัลยศาสตร์ เป็นสื่อทางการของวิทยาลัยประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย พิมพ์เผยแพร่แก่สมาชิกของวิทยาลัยฯ กำหนดออกทุก 3 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอผลงานวิจัย ข้อเขียน บทความตลอดจนความคิดเห็นเชิงวิชาการทางประสาทศัลยศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง Link to Journal : วารสารประสาทศัลยศาสตร์ Link to Facebook : วารสารประสาทศัลยศาสตร์ Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2562) Row Call Number Heading 1 วารสาร 615 วารสารประสาทศัลยศาสตร์ วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง :  Row Call Number Heading 1 วารสาร 615 […]

วารสารประสาทศัลยศาสตร์ Read More »