22 August 2019

ห้องสมุด สาระความรู้

สาระความรู้ ด้านเทคโนโลยี-ศิลปวัฒนธรรม-วันสำคัญต่างๆ

แบ่งปัน-เรียนรู้ : การจัดทำ E-Portfolio ด้วย Google Site

แบ่งปัน-เรียนรู้ : การจัดทำ E-Portfolio ด้วย Google Site
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ในการจัดทำ E-Portfolio  สถานที่จัดโครงการ: สำนักทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดมารวย มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 14-15 ธ.ค. 2560 เวลา 14.00...
Read more

เทรนห้องสมุด 2018 บีนแบ็ค-Bean Bag มาแรง

เทรนห้องสมุด 2018 บีนแบ็ค-Bean Bag มาแรง
เทรนห้องสมุด 2018 บีนแบ็ค-Bean Bag มาแรง ที่นั่งบีนแบ็ค-Bean Bag Chair บางคนก็เรียก เก้าอี้เม็ดโฟม เพราะภายในวัสดุผ้าหรือหนังเทียม (PVC) เหล่านี้บรรจุด้วยเม็ดโฟมจำนวนมากไ...
Read more

แผ่นพับที่ระลึก ๓ มิติ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

แผ่นพับที่ระลึก ๓ มิติ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์ แผ่นพับที่ระลึก ๓ มิติ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แบ่งเป็น ๓ รูปแบบ กว่า ๑๐ ล้านฉบับ แจกให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายดอกไม้จันท...
Read more

แผนที่การเดินทาง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บริการขนส่งสาธารณะฟรี

แผนที่การเดินทาง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บริการขนส่งสาธารณะฟรี
แผนที่การเดินทาง บริการขนส่งสาธารณะ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่ให้บริการฟรีสำหรับประชาชน ภาพและข้อมูลจาก kingrama9.th
Read more

นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล

นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล
นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล Brown English Programs เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบราวน์ และ มี Dr. Toni Cowles จากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเน...
Read more

ขอ 10 คำ ห้องสมุด ม.สยาม

ขอ 10 คำ ห้องสมุด ม.สยาม
ขอ 10 คำ ห้องสมุด ม.สยาม รีวิว ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (Siam University Academic Resource Center) อยู่ในอาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 12) นักศึกษาจะนิยมเรียกชื่อว่าห้อ...
Read more

Thailand Tourism : The Early Day

Thailand Tourism : The Early Day
           ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล  จัดทำหนังสือ Thailand Tourism : The Early Day บันทึกเรื่องราวของผู้บุกเบิกด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเริ่มต้น ตั้งแต่...
Read more

Google เพิ่มปัจจัยการค้นหาให้กับเว็บไซต์ที่เป็นมิตรกับสมารต์โฟน “mobile-friendliness”

Google เพิ่มปัจจัยการค้นหาให้กับเว็บไซต์ที่เป็นมิตรกับสมารต์โฟน “mobile-friendliness”
การปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นมิตรกับอุปกรณ์Smarth Phone, Tablet, Smarth TV หรือทีวีรุ่นใหม่ๆ ที่โหลดแอพได้ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ กลายเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงเป...
Read more

Digital Library News 2017

Digital Library News 2017
Digital Library News Digital Library News ปีที่ 16 ฉบับที่ 93 (ก.ค.-ส.ค. 2560) Digital Library News ปีที่ 16 ฉบับที่ 92 (พ.ค.-มิ.ย. 2560) Digital Library News ปีที่ 16 ฉบ...
Read more