13 July 2020

ห้องสมุด สาระความรู้

สาระความรู้ ด้านเทคโนโลยี-ศิลปวัฒนธรรม-วันสำคัญต่างๆ

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม ของทุกปี พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระ   นับเป็นโชคดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงอานุภาพ และทรงพระปรีชาสามารถสมควรเทิดท...
Read more

วันครู 16 มกราคม

วันครู 16 มกราคม
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบคำขวัญ วันครู 16 มกราคม 2561  “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา”  ขณะที่งานวันครูปีนี้จะมุ่งเน้นเรื่องครูดี มีศรัทธาในวิชาชีพครู ครู...
Read more

วันการบินแห่งชาติ 13 มกราคม

วันการบินแห่งชาติ 13  มกราคม
วันการบินแห่งชาติ 13 มกราคม ในปี พ.ศ. 2454 (1911) ได้มีชาวต่างประเทศนำเครื่องบินแบบอองรีฟาร์มังมาแสดงการบิน ในประเทศไทย หลังการแสดงการบินของชาวต่างประเทศในปีเดียวกัน จอมพ...
Read more

แบ่งปัน-เรียนรู้ : การจัดทำ E-Portfolio ด้วย Google Site

แบ่งปัน-เรียนรู้ : การจัดทำ E-Portfolio ด้วย Google Site
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ในการจัดทำ E-Portfolio  สถานที่จัดโครงการ: สำนักทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดมารวย มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 14-15 ธ.ค. 2560 เวลา 14.00...
Read more

เทรนห้องสมุด 2018 บีนแบ็ค-Bean Bag มาแรง

เทรนห้องสมุด 2018 บีนแบ็ค-Bean Bag มาแรง
เทรนห้องสมุด 2018 บีนแบ็ค-Bean Bag มาแรง ที่นั่งบีนแบ็ค-Bean Bag Chair บางคนก็เรียก เก้าอี้เม็ดโฟม เพราะภายในวัสดุผ้าหรือหนังเทียม (PVC) เหล่านี้บรรจุด้วยเม็ดโฟมจำนวนมากไ...
Read more

แผ่นพับที่ระลึก ๓ มิติ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

แผ่นพับที่ระลึก ๓ มิติ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์ แผ่นพับที่ระลึก ๓ มิติ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แบ่งเป็น ๓ รูปแบบ กว่า ๑๐ ล้านฉบับ แจกให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายดอกไม้จันท...
Read more

แผนที่การเดินทาง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บริการขนส่งสาธารณะฟรี

แผนที่การเดินทาง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บริการขนส่งสาธารณะฟรี
แผนที่การเดินทาง บริการขนส่งสาธารณะ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่ให้บริการฟรีสำหรับประชาชน ภาพและข้อมูลจาก kingrama9.th
Read more

นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล

นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล
นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล Brown English Programs เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบราวน์ และ มี Dr. Toni Cowles จากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเน...
Read more