19 June 2019

แนะนำหนังสือ

แนะนำทรัพยากรหนังสือ (รายปักษ์)

แนะนำหนังสือ 1 มีนาคม 2559

แนะนำหนังสือ 1 มีนาคม 2559
  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559 ชื่อหนังสือ :–     นิราศพระบาท โดย สุนทรภู่ ฉบับไทย-อังกฤษ ชื่อผู้แต่ง :–         Call Number :– 895.9...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 กุมภาพันธ์ 2559

แนะนำหนังสือ 16 กุมภาพันธ์ 2559
  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ชื่อหนังสือ :–       พุทธประวัติ ฉบับจิตรกรรม ชื่อผู้แต่ง :–          อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย Call Numb...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 กุมภาพันธ์ 2559

แนะนำหนังสือ 1 กุมภาพันธ์ 2559
  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ชื่อหนังสือ :–      เที่ยววัดไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม ชื่อผู้แต่ง :–        ไกรนุช ศิริพูล Call Number :...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 มกราคม 2559

แนะนำหนังสือ 16 มกราคม 2559
  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2559 ชื่อหนังสือ :–   เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท ชื่อผู้แต่ง :–     เผย์เสี่ยวรุ่ย Call Number :–  923.1593 ผ7...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 มกราคม 2559

แนะนำหนังสือ 1 มกราคม 2559
  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 มกราคม 2559 ชื่อหนังสือ : สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ชื่อผู้แต่ง :  – Call Number : อ 391.009593 ส678 2558 รายละเอียด : หนังสือ “ส...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ธันวาคม 2558

แนะนำหนังสือ 16 ธันวาคม 2558
แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ชื่อหนังสือ : พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์ ชื่อผู้แต่ง :  – Call Number : อ 923.1593 พ326 2558 รายละเอียด : หนังสือ “พ...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ธันวาคม 2558

แนะนำหนังสือ 1 ธันวาคม 2558
แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ชื่อหนังสือ : ความภักดีแห่งศรัทธา : ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 99 ภาพ 99 ความในใจจากพสกนิกรที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวของเรา ชื่อผู้แต...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 พฤศจิกายน 2558

แนะนำหนังสือ 16 พฤศจิกายน 2558
แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ชื่อหนังสือ : วรรณกรรมร้อยกรองของไทย ชื่อผู้แต่ง :  โชษิตา มณีใส Call Number : 895.911 ช839ว 2557 รายละเอียด : หนังสือ “วรร...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 พฤศจิกายน 2558

แนะนำหนังสือ 1 พฤศจิกายน 2558
แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ชื่อหนังสือ : สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ชื่อผู้แต่ง :  ส. พลายน้อย Call Number : อ 390.09593 ส113ส 2553 รายละเอียด : หนังสือ “สาร...
Read more

นวนิยาย “ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต” ได้รางวัลซีไรต์ 2558

นวนิยาย “ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต” ได้รางวัลซีไรต์ 2558
นวนิยาย “ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต” ได้รางวัลซีไรต์ 2558      คลิกชมตัวอย่างบางส่วน      ผลประกาศรางวัลซีไรต์ประจำปี 2558 วรรณกรรมที่ได้รับรางวัลคือ “ไส้เด...
Read more