วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ชื่อวารสาร: วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา : Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry Print ISSN: 1905-8586 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รายละเอียด: แนะนำวารสาร 9 ก.พ.2563 วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการโดยสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช Description: Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry Operated by Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry, Department of Mental Health, Ministry of Public Health. The journal which publishes […]

วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา Read More »