วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาชื่อวารสาร: วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา : Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry
Print ISSN: 1905-8586
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 9 ก.พ.2563 วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการโดยสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
    Description: Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry Operated by Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry, Department of Mental Health, Ministry of Public Health. The journal which publishes to communicate mental health and psychiatry knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา : Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry