วารสารเภสัชศาสตร์สยาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2559

ISSN:  2465-4221

สารบัญ

บทความวิจัย

Role of Valproic Acid in Bipolar Disorder
Onrumpha Chunchom and Thanomphong Sathienluckana 1-11


FtsZ protein as antibacterial target
Phennapa Charoenwiwattanakij and Veena Nukoolkarn 12-21


Glucokinase The new promising target for hypoglycemic drugs
Pichai Chaichanachaichan 22-28


Development of questionnaire measuring attitude towards the Pharm. D. curriculum, Faculty of Pharmacy, Siam University
Suwapab Techamahamaneerat , Jainuch Kanchanapoo, Ing on Sonnoy, Arraya Attaphinyo, Nuttha Phankhong and Ruxjinda Wattanalai 29-41


Clinical outcomes of pharmaceutical care at Bangplama hospital Suphanburi
Saifon Injaiuea, Kamolwan Tantipiwattanaskul, Anawat Rakwanwong,
and Surasak Luengsirithanya 42-56


Characterization of Polylactic Acid Nanofibe
Sasiprapa Chitrattha, Anon Chaisenhan, Methawee Thongnak,
Kritpinya Namma, and Sontaya Limmatvapirat 57-64


Formulation of Skin Infections Microemulsions
Sirikarn Pengon, Netnapha Tosakul, Charin Fungrungnirattisai,
Praphasiri Maneeto and Sontaya Limmatvapirat 65-71


วารสารเภสัชศาสตร์สยาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2559 Siam Pharmacy Journal Vol.1 No.2 Jul-Dec 2016

วารสารเภสัชศาสตร์สยาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2559

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อาคาร 19  ชั้น 9
เลขที่  38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหาคร 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5331, 5401,5416 โทรสาร 0-2868-6665
เว็บไซต์คณะ : https://pharmacy.siam.edu

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารเภสัชศาสตร์สยาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2559”

Your email address will not be published. Required fields are marked *