Featured Image
Featured Image
Featured Image

เสียงแปรในภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนไทย

1อัคร ธนะศิรังกูล และ อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล. (2561). เสียงแปรในภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนไทย. วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย, 41(135), 86-96.   เสียงแปรในภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนไทย

อัคร ธนะศิรังกูล และ อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล


ผลงานวิชาการ อ. อัคร ธนะศิรังกูล – Akhara Thanasirangkul

ผลงานวิชาการ อ. อัคร ธนะศิรังกูล- Akhara Thanasirangkul

Audio

มส. สัมพันธ์ โดย ชนาธิป สุกใส

Original Release Date

November 23, 2018

Number of files

1

Run Time

21.53 minutes

Author

Akhara Thanasirangkul,

Liberal Arts

Publisher

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เสียงแปรในภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนไทย”

Your email address will not be published. Required fields are marked *