ปรับชีวิต พิชิตโรคกระดูกพรุน

ปรับชีวิต พิชิตโรคกระดูกพรุนชื่อเรื่อง: ปรับชีวิต พิชิตโรคกระดูกพรุน  

ชื่อผู้แต่ง: อาศิส อุนนะนันทน์  

Call Number: พ 616.716 อ673ป 2563  

รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  12 มี.ค. 2564 หนังสือ“ปรับชีวิต พิชิตโรคกระดูกพรุน ” หนังสือเล่มนี้ให้ความรูัเกี่ยวกับ โรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูก ซึ่งเป็นภัยเงียบที่พร้อมมาเยือนคุณทุกเมื่อ, ภาวะแทรกซ้อนของโรคกระดูกพรุน, ทำความรู้จักการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคกระดูกพรุน ฯลฯ และ ผู้ที่เป็นโรคนี้จะไม่ทราบอาการจนกว่าจะมีกระดูกหักและเข้ารับการรักษา จึงทราบว่าเป็นโรคกระดูกพรุน เราจะมีวิธีการดูแลรักษาเกี่ยวกับโรคนี้ได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้ มีคำตอบและช่วยคุณได้อย่างแน่นอน !  


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 ปรับชีวิต พิชิตโรคกระดูกพรุน / อาศิส อุนนะนันทน์

ปรับชีวิต พิชิตโรคกระดูกพรุน