วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มิ.ย.2553-พ.ค.2554

บทความวิชาการ

–    Resistant Starch ….แป้งที่มีบทบาทต่อสุขภาพ 

อ.จิรนาถ บุญคง


–    การดัดแปรสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากพืชด้วยเอนไซม์

อ.สมฤดี ไทพาณิชย์


–    อูมามิ ที่มาของความอร่อย โดย กลุ่มงานฝ่ายวิชาการ บ. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มงานฝ่ายวิชาการ บ. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด


บทคัดย่อ

–    การยืดอายุเส้นก๋วยเตี๋ยวสด Shelf life extension of fresh noodle 

กาญจนา มหัทธนทวี และ วชิรา คงบรรเจิดสกุล


–    การใช้ผงเมือกจากกระเจี๊ยบเขียวเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมใบย่านาง Utilization of mucilage from Okra (Abelmoschus esculentus L. Moench.) as a stabilizer in Yanang (Tiliacora triandra Diels.) leave ice cream

ปิยนุสร์ น้อยด้วง และ พัชรี โพธิ์ชัย


–    การศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารสีแดงของ Monascus spp.ที่คัดแยก จากข้าวแดง Studies on Optimization of Red Pigment Production by Monascus spp. isolated from Ankak

อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และ ธีระดา ตั้งประเสริฐพงศ์


–    การพัฒนากระดาษลามิเนตด้วยฟิล์มไคโตแซนต่อการขึ้นรูปกล่องบรรจุอาหาร Development of Chitosan Film Laminated with Paper material for Food Packaging forming 

ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ และ วรรณิศา กิจไธสง


–    ใบสมัครขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม คำแนะนำสำหรับผู้เขียนวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม (Guidelines for Authors in Journal of Food Technology, Siam University)


 

ภาคเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106

38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Tel : 02-867-8026, 02-867-8026 ต่อ 5182

Fax : 02-867-8026

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มิ.ย.2553-พ.ค.2554”

Your email address will not be published. Required fields are marked *