วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่16 ลำดับที่30 ปี 2558

– เหมืองกระบวนการ 
โดย วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์


– การวิเคราะห์ความคล้ายคลึงของเอกสารด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดหมวดหมู่
ระบบทศนิยมดิวอี้แบบสหความสัมพันธ์
โดย จุฬาลักษณ์  วัฒนานนท์


– Similarity Criterion Computation for User-based Collaborative Filtering Systems
โดย Pitaya  Poompuang


– Development of a Bayesian Network Model for Information Security Based on Risk Taxonomy
โดย Nipat Jongsawat Jirawin Decharoenchitpong and Pongpisit Wuttidittachotti


– Active Contour Model Using a Variational Level Set Function for Detecting Region of Interest in Natural Images
โดย Anucha Tungkasthan


วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 30 ปี 2558 Engineering Journal of Siam University Vol.16 Issue 1 No.30 2015

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 16 ลำดับที่ 30 ปี 2558

Engineering Journal of Siam University Vol16 No30 2015

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่16 ลำดับที่30 ปี 2558”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 17 ลำดับที่ 34 ปี 2560